Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thực hành máy tính

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thực hành máy tính" được thực hiện với mục đích giúp người học trình bày kết quả thí nghiệm ở dạng bảng và đồ thị Boxplot; Xác định hệ số tương quan và xây dựng phương trình tương quan quy tuyến tính đơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây. | lOMoARcPSD 16911414 11 14 2021 Sẽ có 3 bài thực hành hướng dẫn thực hành sẽ trực tuyến qua Zoom Sau mỗi buổi học sẽ được ghi âm và PPNCKH hình ở dạng .mp4 video clip và được upload lên E-learning để xem lại. Dữ liệu cho từng bài thực hành và PHẦN hướng dẫn thực hành được upload trên E-learning THỰC HÀNH Mỗi sinh viên được yêu cầu nộp 01 MÁY TÍNH bài Báo cáo thực hành gồm kết quả của 3 bài thực hành Hạn chót nộp bài Báo cáo thực hành là 24 12 2021 PPNCKH BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ 1 lOMoARcPSD 16911414 11 14 2021 NỘI DUNG CỦA BTTH 1 Trình bày kết quả điều tra thực tế ở dạng Bảng và đồ thị Boxplot Thí nghiệm 1 yếu tố Phân tích ANOVA và Trắc nghiệm phân hạng Trình bày kết quả ở dạng Bảng và đồ thị Interval plot Tương quan hồi quy đơn Xác định hệ số tương quan Xây dựng p trình t quan hồi quy tuyến tính đơn SỐ LIỆU CỦA BTTH 1 Dữ liệu và hướng dẫn thực hành ở E-learning Tên tệp tin - BTTH-1_Dữ liệu điều tra đất phèn - BTTH-1_Dữ liệu xử lý nước thải chăn nuôi heo Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ 2 lOMoARcPSD 16911414 11 14 2021 YÊU CẦU CỦA BTTH 1 1. Dùng dữ liệu điều tra về đất phèn hãy trình bày kết quả điều tra ở dạng Bảng và đồ thị Boxplot cho chỉ tiêu pH Mùn hữu cơ OC N tổng số TN P tổng số TP theo từng dạng sử dụng đất. 2. So sánh sự tương quan VSVts-Fe với nồng độ Fe VSVts-S với nồng độ SO4 giữa các hiện trạng sử dụng đất 3. Xây dựng p t tương quan hồi quy tuyến tính đơn để tiên lượng mật độ VSVts-Fe dựa vào nồng độ Fe và tiên lượng mật độ VSVts-S dựa vào nồng độ SO4 có trong đất 4. Dùng dữ liệu xử lý nước thải chăn nuôi phân tích ANOVA và trắc nghiêm phân hạng sau đó trình bày kết quả ở dạng Bảng và đồ thị Interval plot cho các chỉ tiêu TN TP BOD và COD sau 60 ngày và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    419    4    04-12-2023
2    489    1    04-12-2023
467    33    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.