A successful pilot application of the complex mixture surfactant polymer VPI SP to enhance oil recovery factor for the lower miocene, Bach Ho field

Enhanced oil recovery (EOR) implementation at field scale is complex. Therefore, pilot applications are usually conducted before field execution. This paper introduces a pilot project successfully applied for the Lower Miocene, Bach Ho field. Topics covered include: (i) pilot area selection, (ii) chemical preparation, (iii) specification and pilot design for execution, (iv) implementation, (v) pilot observation and interpretation, (vi) efficiency evaluation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    261    4    25-07-2024
108    197    2    25-07-2024
279    110    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.