Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển: Phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch, dịch vụ du lịch và phát triển dịch vụ du lịch, luận văn "Phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn" đánh giá, phân tích thực trạng phát triển loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn. Trong đó, nêu bật những nguyên nhân của mặt tích cực và hạn chế, yếu kém của nó; từ đó đề xuất phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ VÂN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành Kinh tế phát triển Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2011 This document is created by GIRDAC PDF Creator Pro trial version GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer Full version can be ordered from http Products Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1 TS. NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2 TS. VÕ DUY KHƯƠNG Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngà y 11 tháng 12 năm 2011. Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng This document is created by GIRDAC PDF Creator Pro trial version GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer Full version can be ordered from http Products 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quận Ngũ Hành Sơn nằm về phía đông nam của thành phố Đà Nẵng và được đánh giá là quận có tiềm năng du lịch to lớn thể hiện qua những điều kiện thuận lợi do hệ thống sản phẩm du lịch phong phú như các di tích lịch sử cách mạng di tích văn hoá hệ thống chùa chiền và là điểm giữa của ba di sản văn hoá thế giới Huế- Mỹ Sơn- Hội An. Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước quận Ngũ Hành Sơn cũng đang được đề nghị công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia sản phẩm làm ra tại làng nghề không chỉ là sản phẩm đặc trưng của quận Ngũ Hành Sơn mà là quà tặng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Đó chưa kể đến điều kiện tự nhiên quận Ngũ Hành Sơn đang sở hữu là một di sản thiên nhiên mà chẳng nơi nào có được khu danh thắng Ngũ Hành Sơn hùng vĩ núi trong lòng thành phố và một bờ biển dài nước xanh cát trắng được công nhận là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Điều đặc biệt nhất là quận Ngũ Hành Sơn còn là nơi tổ chức những lễ hội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.