Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Hệ thống giáo dục Sky Line

Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Hệ thống giáo dục Sky Line" là làm rõ cơ sở lý luận về tuyển dụng và thực tiễn công tác tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư ; phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư để từ đó rút ra được ưu, nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất 1 số giải pháp ứng dụng hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư trong thời gian sắp đến. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẬU THỊ MAI LAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số Đà Nẵng - 2021 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 1 . Đào Hữu Hòa Phản biện 2 . Nguyễn Kế Tuấn Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công ty Cổ phần Đầu tư là Chủ đầu tư Hệ thống giáo dục ngoài công lập bao gồm các cấp học từ mầm non đến phổ thông trung học có kèm dịch vụ dành cho người học. Vì vậy nguồn nhân lực khá rộng ở nhiều ngành nghề nhưng lại khá hẹp ở yêu cầu lĩnh vực. Rộng là ở khía cạnh ngành nghề đối với khối đào tạo thì bao trùm từ ngoại ngữ tin học kỹ năng sống âm nhạc mỹ thuật thể dục thể thao nhưng chỉ thu hẹp trong lĩnh vực sư phạm với khối dịch vụ thì lại đa dạng về ngành nghề từ Marketting quản trị du lịch nhưng lại thu hẹp nhận định am hiểu về môi trường giáo dục công lập. Chính vì vậy mặc dù trong những năm qua Sky-line đầu tư khá mạnh cho công tác tuyển dụng để thu nhận nguồn lực nhưng hiệu quả về chất lượng đội ngũ đầu vào vẫn chưa như mong muốn nhiều vị trí tuyển dụng không kịp thời vẫn còn phải trăn trở về nguyên nhân hạn chế và giải pháp như thế nào để công tác tuyển dụng vừa đảm bảo chất lượng vừa đáp ứng tính kịp thời. Với mong muốn nhìn nhận lại quy trình tuyển dụng để khắc phục các hạn chế thực tại tiến đến chất lượng cao nhất trong công tác tuyển dụng được sự đồng ý của Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phú Nguyên tôi quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    111    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.