Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự gắn kết của nhân viên ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự gắn kết của nhân viên ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng" là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với ngân hàng; đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến sự gắn kết của nhân viên ngân hàng; đề xuất các hàm ý quản trị nhằm cải thiện và nâng cao chính sách quản trị nhân sự và sự gắn kết của nhân viên ngân hàng đối với công việc tại khu vực Đà Nẵng. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ MINH THƯ NGHIÊN CỨU SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số Đà Nẵng - 2022 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 1 TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Phản biện 2 . Nguyễn Văn Song Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 8 năm 2022 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Thời đại công nghệ số đã và đang diễn ra và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của các nước trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy dưới sự thay đổi vượt trội của khoa học công nghệ các doanh nghiệp cần những lao động có khả năng thích nghi sự thay đổi liên tục của công nghệ hiện đại. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng luôn cần thiết có vai trò quyết định đến lợi nhuận và sự phát triển của một doanh nghiệp tổ chức. Một trong những điều tạo nên sự cạnh tranh bền vững lợi thế và tạo nên hiệu suất hoàn vốn ROI thuận lợi giá trị công ty và lợi thế lâu dài đó chính là nhân sự. Nguồn nhân lực là tài sản vô cùng quý giá của bất kỳ tổ chức nào. Vì vậy sự cạnh tranh nguồn nhân lực diễn ra vô cùng khốc liệt đối với các tổ chức doanh nghiệp. Các công ty doanh nghiệp hoặc tổ chức có sự gắn kết giữa nhân viên và nơi làm việc thì doanh nghiệp sẽ rất phát triển và hoạt động vô cùng hiệu quả. Trong các cuộc chiến giành lợi thế trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt- nơi nhân viên là những người khác biệt và sự gắn kết luôn là mục tiêu cuối cùng. Sự ổn định về nhân sự sẽ giúp cho doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng hoạt động hiệu quả hơn và hơn hết là tạo dựng được niềm tin của khách hàng. Có thể nhận thấy rằng vấn đề đặt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    361    1    21-07-2024
6    80    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.