Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Quán Toan.docx

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Quán ’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | UBND QUẬN HỒNG BÀNG TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN Ngày tháng . năm 2022 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 2022 Môn Toán 7 Thời gian 90 phút Lưu ý Đề kiểm tra gồm 02 trang học sinh làm bài ra tờ giấy thi. I. TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm Câu 1. Thời gian giải một bài toán tính bằng phút của các học sinh trong một lớp7 được ghi lại như sau Thời gian x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tần số n 2 3 5 7 8 9 2 3 1 a Số các giá trị của dấu hiệu là A. 40. B. 13. C. 10. D. 9. b Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là A. 40. B. 9. . . Câu 2. Biểu thức đại số biểu thị hiệu bình phương của 2 số x và y là A. x2 y2. B. x2 y2. C. x y 3. D. x y 2. Câu 3. Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức 1 3 2 A. 5y 2x. B. 3x 9. C. x y . D. 3 x 2 2 Câu 4. Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2xy2 là 1 2 A. 3x3. B. xy . C. 4x2y. D. 4x2y4. 2 Câu 5. Giá trị của biểu thức 3x 2y tại x 1 và y 2 là A. 1. B. 7 . C. 1. D. 7. Câu 6. Cho ABC và MNP có AB MN BC MP. Cần thêm điều kiện gì để hai tam giác trên bằng nhau ᄉ P . A. A B. A ᄉ N ᄉ . C. Bᄉ M ᄉ . D. B ᄉ . ᄉ N Câu 7. Cho MNP và DEF có M E ᄉ ᄉ MN EF. Cần thêm điều kiện gì để hai tam giác trên bằng nhau ᄉ A. N D ᄉ . ᄉ B. N F ᄉ . C. P D . D. P F Câu 8. ΔABC cân tại A có B 60 ᄉ . Khi đó ABC là tam giác gì A. Tam giác đều. B. Tam giác vuông. C. Tam giác vuông cân. D. Tam giác cân. Câu 9. Nếu IHK có HK IK IH thì 2 2 2 A. IHK cân ở I. B. IHK vuông ở H. C. IHK cân ở H. D. IHK vuông ở I. Câu 10. Cho tam giác ABC biết AB gt AC gt BC. Ta có ᄉ ᄉ ᄉ . A. C gt B gt A ᄉ B. B gt C gt A ᄉ ᄉ . ᄉ ᄉ ᄉ . C. A gt B gt C ᄉ ᄉ ᄉ . D. A gt C gt B Câu 11. Cho tam giác ABC có A ᄉ 500 B ᄉ 700. Ta có A. AB C. BC UBND QUẬN HỒNG BÀNG TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN Ngày tháng . năm 2022 ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 2022 Môn Toán 7 I. TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm . Mỗi câu chọn đúng được 0 25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Đáp án a A b B B C B D C B A D A D II. TỰ LUẬN 7 0 điểm Câu Nội dung Điểm a Dấu hiệu ở đây là điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của mỗi học 0 5 sinh lớp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
452    42    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.