Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt (Tái bản lần thứ 7)

Sổ tay Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt (Tái bản lần thứ 7) gồm các nội dung chính như công tác chẩn bị trước mùa bão lụt; Xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường trong khi ngập lụt; Xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường sau bão lụt; 10 biện pháp cấp bách đối với y tế tỉnh để khắc phục hậu quả bão lụt. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG MÙA BÃO LỤT 42 Hà Nội 2020 I BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG MÙA BÃO LỤT Tái bản lần thứ 7 LƯU HÀNH NỘI BỘ HÀ NỘI - 2020 Chủ biên . NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG Ban biên soạn . TRẦN ĐẮC PHU TS. NGUYỄN HÙNG LONG ĐÌNH BẮC CHÍ NAM TS. TRẦN ANH DŨNG TS. ĐỖ MẠNH CƯỜNG ThS. NGUYỄN HUY CƯỜNG ĐOÀN VĂN HIẾU PHẠM THỊ THU HẰNG Thư ký biên soạn TS. TRẦN ANH DŨNG Nước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão. Mỗi năm có hàng chục cơn bão đổ bộ vào nước ta kèm theo mưa to gây lũ lụt lớn ở nhiều nơi làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh dịch và thường để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Đảm bảo cung cấp nước sạch vệ sinh môi trường trong và sau khi bão lụt xảy ra là những công việc quan trọng hàng đầu để phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cuốn Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt được xuất bản từ năm 2000 và từ năm 2004 đến năm 2014 đã tái bản 6 lần để cung cấp những thông tin kỹ thuật cơ bản nhất về xử lý nước và vệ sinh môi trường phù hợp với thực tế của nhiều địa phương. Cục Quản lý môi trường y tế Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá cao của các địa phương cũng như những góp ý của các chuyên gia trong và ngoài ngành Y tế cho cuốn Sổ tay này. Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của công tác phòng chống bão lụt cho các địa phương và góp phần 3 ứng phó với biến đổi khí hậu Cục Quản lý môi trường y tế xin tái bản lần 7 cuốn Sổ tay này trong đó có bổ sung các thông tin và kiến thức mới phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Cục Quản lý môi trường y tế hy vọng rằng cuốn Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt sẽ giúp ích cho các địa phương trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân. Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế . NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG 4 MỤC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
292    29    2    02-12-2023
211    74    4    02-12-2023
114    133    3    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.