Giáo trình Dung sai (Nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí - Trung cấp) - Trường Cao Đẳng Dầu Khí

(NB) Giáo trình Dung sai được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích đúng các ký hiệu, các quy ước về dung sai (sai lệch), kiểu lắp, sai số hình dáng và vị trí, nhám bề mặt trên bản chi tiết, bản vẽ lắp mối ghép; Hiểu được các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép; Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ đo thường dùng trong chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo! | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC DUNG SAI NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành theo Quyết định số 212 QĐ-CĐDK ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Trường Cao đẳng Dầu khí Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 Lưu hành nội bộ TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Trang 2 93 LỜI GIỚI THIỆU Để đáp ứng yêu cầu của khoa học kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng đồng thời giúp cho học sinh nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng nghề thực hiện đọc và nhận biết được các ký hiệu về dung sai trên các bản vẽ thuật phương pháp đo các kích thước của chi tiết đồng thời ứng dụng vào trong thực tế sản xuất để đọc các bản vẽ các mối lắp ghép và đo kích thước các chi tiết trong gia công cơ khí. Với các yêu cầu nêu trên tập thể giáo viên tổ bộ môn cơ khí đã tiến hành biên soạn giáo trình Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật để phục vụ giảng dạy cho học sinh nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ TC. Nội dung của giáo trình gồm Chương 1 Các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép Chương 2 Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn Chương 3 Dung sai hình dạng vị trí và nhám bề mặt Chương 4 Dung sai kích thức và lắp ghép của các mối ghép thông dụng Chương 5 Các khái niệm cơ bản trong đo lường Chương 6 Dụng cụ đo thông dụng trong cơ khí Nội dung của giáo trình được biên soạn trên cơ sở tổng hợp kiến thức của một số giáo trình về dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật đồng thời kết hợp các yêu cầu của nghề và các ví dụ bài tập cụ thể để phù hợp với nghề mà Trường đang giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành dầu khí nói riêng và của khoa học kỹ thuật nói chung. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức biên soạn tuy nhiên giáo trình biên soạn sẽ không thể tránh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    79    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.