Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Phần 2 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Hệ thống thông tin kế toá" tiếp tục cung cấp đến các bạn kiến thức về: Hệ thống thông tin chu trình doanh thu; Hệ thống thông tin chu trình chuyển đổi; Hệ thống thông tin chu trình tài chính; Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo. | lOMoARcPSD 16911414 CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN CHU TRÌNH DOANH THU Mục tiêu của chương - Giới thiệu về khái niệm các nguyên tắc cơ bản của một chu trình doanh thu - Các hoạt động và dòng thông tin trong chu trình doanh thu - Các hoạt động kiểm soát trong chu trình doanh thu . Khái quát chung về chu trình doanh thu . Khái niệm Chu trình doanh thu gồm các nghiệp vụ kế toán ghi nhận những sự kiện phát sinh liên quan đến việc tạo doanh thu và thanh toán công nợ khách hàng. Có bốn hoạt động chính trong chu trình doanh thu 1 Nhận đơn đặt hàng của khách hàng 2 Giao hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho khách hàng 3 Yêu cầu khách hàng thanh toán 4 Nhận tiền thanh toán. Trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay các sự kiện kinh tế nói trên diễn ra trong thời gian ngắn nên hệ thống kế toán ghi chép các nghiệp vụ kế toán trong ít bút toán hơn. Trong trường hợp bán chịu hàng hoá hoặc dịch vụ mỗi sự kiện kinh tế tạo ra một nghiệp vụ kế toán tại một thời điểm khác nhau. Chu trình doanh thu là tập hợp các hoạt động kinh doanh và hoạt động xử lý thông tin liên quan đến quá trình bán hàng cung cấp dịch vụ và nhận tiền thanh toán của khách hàng. Các đối tượng bên trong và bên ngoài hệ thống gồm - Khách hàng Là nơi phát sinh yêu cầu về hàng hoá dịch vụ cần được cung cấp nhận hàng hoá dịch vụ và thực hiện thanh toán tiền cho doanh nghiệp - Chu trình chi phí chu trình sản xuất đóng vai trò cung cấp hàng hoá dịch vụ cho chu trình doanh thu. - Hệ thống lương căn cứ vào nhu cầu nhân sự của chu trình doanh thu để tuyển nhân lực. - Ngân hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán để thực hiện thu chi tiền tại ngân hàng. 68 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 Thanh toán Ngân hàng Khách hàng Đặt hàng Thanh toán Chu trình doanh thu Cung cấp HH Yc mua hàng CT Chi phí Dữ liệu Yêu cầu sx Doanh số tính HT kế toán báo lương cáo CT sản xuất Chu trình nhân sự lương Hình Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát chu trình doanh thu . Mục tiêu của hệ thống thông .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.