Giáo trình Vận tải và giao nhận trong ngoại thương: Phần 1

Giáo trình Vận tải và giao nhận trong ngoại thương bao gồm những kiến thức nghiệp vụ chủ yếu về tổ chức chuyên chở và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Giáo trình được biên soạn thành 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các nội dung: Chương I - Vận tải và buôn bán quốc tế, chương II - chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, chương III - chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.