Bài tập Toán kinh tế - TS. Lê Thị Ngọc Diệp

"Bài tập Toán kinh tế - TS. Lê Thị Ngọc Diệp" có nội dung trình bày các kiến thức về: Mô hình toán kinh tế; Mô hình quy hoạch tuyến tính; Mô hình bài toán vận tải; Bài toán tối ưu trên mạng; Mô hình hệ thống phục vụ cộng đồng; Mô hình quản lý dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. | lOMoARcPSD 16911414 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI TẬP TOÁN KINH TẾ Biên soạn TS. Lê Thị Ngọc Diệp Khoa Quản trị Kinh doanh 1 Hà Nội Năm 2021 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 Bài tập Toán Kinh tế MỤC LỤC CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ . 2 CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH . 7 CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH BÀI TOÁN VẬN TẢI . 14 CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN MẠNG . 19 CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHỤC VỤ CÔNG CỘNG. 23 CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ TRỮ . 26 TS. Lê Thị Ngọc Diệp Khoa QTKD1 Học viện CNBCVT 1 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 Bài tập Toán Kinh tế Chương 1 Mô hình Toán kinh tế CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 5Q 2 . Cho hàm tổng chi phí TC 5000 Q là sản lượng Q 3 a Tìm hàm chi phí cận biên MC. b Tính chi phí trung bình AC tại Q 100. c Vẽ đồ thị hàm chi phí biến đổi trung bình VC Q . d Tính hệ số co giãn của TC theo Q tại Q 17. Đáp số b 54 85437 d 0 01638 . Cho hàm tổng chi phí TC 4000 10Q 0 1Q2 Q là sản lượng . Giá P được xác định bởi phương trình Q 800 2 5 P. a Tìm hàm chi phí cận biên MC. b Tìm hàm chi phí trung bình AC khảo sát sự thay đổi của nó. c Tìm hệ số co giãn của TC tại P 80. Đáp số c 1 695652 . Một doanh nghiệp có hàm tổng doanh thu TR - 10Q2 1000Q và hàm tổng chi phí TC 1 2000 Q3 25Q2 600Q trong đó Q là sản lượng. Hãy xác định mức sản lượng tối đa 3 3 hóa lợi nhuận và mức lợi nhuận tối đa. Lời giải có phù hợp với quy luật lợi ích cận biên giảm dần hay không Đáp số Q 40 đơn vị sản lượng π 18000 đơn vị tiền tệ . Cho hàm sản xuất Y t 0 2K0 4L0 8 trong đó K 120 0 1t L 200 0 3t. a Tính hệ số co giãn của Y theo K và L. b Tính hệ số tăng trưởng của vốn K lao động L và kết quả sản xuất Y. c Hãy cho biết hiệu quả của việc tăng quy mô sản xuất trong trường hợp này. . Xét mô hình lợi nhuận Q TR Q TC Q Q . Trong đó TR là tổng doanh thu TC là tổng chi phí a là thuế suất theo doanh thu. a Xác định biểu thức điều kiện của Q để lợi nhuận đạt cực đại.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    32    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.