Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải, Quảng Nam

Đề tài "Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp Sản xuất và Lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải, Quảng Nam" trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức; thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải; hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    56    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.