Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty giao nhận và vận chuyển Indo Trần

Luận văn "Đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty giao nhận và vận chuyển Indo Trần" trình bày hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dịch vụ logistics và chất lượng dịch vụ logistics; các mô hình, phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ logistics; phân tích được thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Indo Trần, nhằm chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế tồn tại; đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm giúp công ty cải thiện chất lượng dịch vụ logistics, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.