Giáo trình Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - Đại học Nội vụ Hà Nội

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế vĩ mô" tiếp tục trình bày nội dung kiến thức 4 chương còn lại. Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Chương 5: Hỗn hợp chính sách tài khóa & tiền tệ; Chương 6: Tổng cung và các chu kì kinh doanh; Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 giáo trình tại đây. | lOMoARcPSD 16991370 Chương 4 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ I. TIỀN TỆ 1. Khái niệm Tiền là tất cả những thứ được xã hội chấp nhận dùng làm phương tiện thanh toán trong quá trình trao đổi mua bán hàng hoá dịch vụ. Bản thân chúng có thể có hoặc không có giá trị riêng và nó mang ý nghĩa lịch sử nhất định. Cụ thể trong lịch sử phát triển tiền tệ - Tiền đã trải qua nhiều hình thái biểu hiện Tiền thể hiện bằng các vỏ sò vỏ ốc. Tiền do ngân hàng phát hành trong đó gồm giấy bạc ngân hàng kim loại. Sec thẻ tín dụng tiền điện tử. 2. Chức năng của tiền tệ Có 03 chức năng cơ bản đó là a Là phương tiện thanh toán trao đổi Tiền là trung gian cho việc giao dịch mua bán hàng hoá dịch vụ nó cho phép trao đổi giá trị mà không cần dùng hàng hoá trực tiếp tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông hàng hoá thúc đẩy phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất. - gt Yêu cầu Cơ cấu các loại tiền đưa vào lưu thông phải phù hợp với cơ cấu các loại hàng hoá lưu thông trên thị trường. Nghĩa là các loại tiền đưa vào lưu thông phải gán với nhiều mệnh giá khác nhau nhằm phù hợp với lượng giá trị của hàng hoá lớn hay nhỏ cũng như đảm bảo cho việc thanh toán dễ dàng. Nói cách khác hệ thống tiền tệ phải có đủ kích cỡ lớn vừa nhỏ b Là phương tiện dự trữ giá trị Lưu giữ tiền thay cho việc lưu giữ hàng hoá. Tiền hôm nay có thể được tiêu dùng giá trị của nó trong tương lai. Tiền là một loại tài sản tài chính tạo ra hoạt động tín dụng thúc đẩy quá trình tích tụ để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 58 Downloaded by nguyenphuong Phuong nguyen Kimphuongrio@ lOMoARcPSD 16991370 - gt Yêu cầu Tiền phải có giá trị ổn định. c Là phương tiện hạch toán Tiền cung cấp 1 đơn vị tiêu chuẩn giá trị dùng để đo lường giá trị của các hàng hoá khác nhau. Tiền được dùng để hạch toán các hoạt động kinh tế từ sản xuất đến lưu thông tiêu dùng của mọi quốc gia. Tiền dùng để so sánh chi phí lợi ích của các phương án kinh tế. 3. Các hình thái của tiền tệ . Hình thái tiền hàng hoá hoá tệ Dùng hàng hoá làm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    51    1    02-12-2023
18    65    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.