Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

“Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên” giúp các em học sinh ôn tập kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng giải đề thi, nâng cao khả năng ghi nhớ để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Toán lớp 12. Mời các em cùng tham khảo đề cương. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN TO N LỚP 12 NĂM HỌC 2021 2022 I. NỘI DUNG ÔN TẬP A-GIẢI TÍCH Chương I Ứng dụng đạo hàm khảo sát và vẽ đồ thị hàm số B-HÌNH HỌC Chương I Khối đa diện và thể tích khối đa diện. II. CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1 Hàm số y x3 3x 2 1 nghịch biến khi x thuộc khoảng nào sau đây A. 0 2 . B. 0 . C. 2 . D. 0 và 2 . . 1 Câu 2 Cho hàm số y x3 x 2 x 1. Mệnh đề nào sau đây đúng 3 A. Hàm số đồng biến trên 1 và nghịch biến trên 1 . B. Hàm số nghịch biến trên . C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số đồng biến trên 1 và nghịch biến trên 1 . x Câu 3 Cho hàm số y . Mệnh đề nào sau đây đúng x 1 A. Hàm số đồng biến trên khoảng 0 1 . B. Hàm số đồng biến trên 1 . C. Hàm số nghịch biến trên 1 1 . số nghịch biến trên các khoảng 1 và 1 . Câu 4 Cho hàm số y x 2 3 x . Mệnh đề nào sau đây là đúng A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 0 . B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 2 . số đã cho đồng biến trên khoảng 0 2 . D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 3 Câu 5 Hàm số y x3 3mx2 3 1 2m x 1 luôn nghịch biến trên khi A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m . mx 5 Câu 6 Điều kiện cần và đủ của m để hàm số y đồng biến trên từng khoảng xác định là x 1 A. m 5. B. m 5. C. m 5. D. m 5. 1 3 Câu 7 .Hàm số y x mx 2 x 1 nghịch biến trên khi và chỉ khi 3 A. m 1 1 . B. m 1 1 . C. m 1 1 . D. m 1 1 . mx 2 Câu 8 Số giá trị m nguyên để hàm số y nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó x m là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 1 Câu 9 Tìm tập hợp tất cả các giác trị của tham số m để hàm số y x3 mx 2 x m nghịch biến trên khoảng 1 2 . 11 11 A. . B. 1 . C. 1 . D. . 4 4 Câu 10 Cho hàm số f x có bảng xét dấu của đạo hàm như sau x 1 2 3 4 f x 0 0 0 0 Hàm số y 3 f x 2 x 3 3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây A. 1 . B. 1 0 . C. 0 2 . D. 1 . Câu 11 Điều kiện cần và đủ của m để hàm số y x3 3 m 1 x 2 m 2 2m x 1 nghịch biến trên khoảng 2 3 là A. m 1 2 . B. m 1 . C. m 2 . D. m 1 2 . Câu 12 Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
192    114    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.