Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Ngô Quyền, Đà Nẵng

“Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Ngô Quyền, Đà Nẵng” giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Hóa học lớp 10, rèn luyện kỹ năng giải đề thi, nâng cao khả năng ghi nhớ để các em nắm được toàn bộ kiến thức học kì 1 môn Toán lớp 12. Mời các em cùng tham khảo đề cương. | NĂM HỌC 2022-2023 MÔN TOÁN KHỐI 12 A. KIẾN THỨC ÔN TẬP BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN 12 THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT Nội dung TT Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá kiến thức 1 Ứng dụng . Sự đồng biến Nhận biết đạo hàm để nghịch biến của hàm - Biết tính đơn điệu của hàm số. khảo sát và vẽ số - Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm đồ thị của số và dấu đạo hàm cấp một của nó. hàm số Thông hiểu - Hiểu tính đơn điệu của hàm số mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó. - Xác định được tính đơn điệu của một hàm số trong một số tình huống cụ thể đơn giản. Vận dụng - Xác định được tính đơn điệu của một hàm số. - Vận dụng được tính đơn điệu của hàm số trong giải toán. Vận dụng cao - Vận dụng được tính đơn điệu của hàm số trong giải toán. - Giải được một số bài toán liên quan đến tính đơn điệu. . Cực trị của hàm Nhận biết số - Biết các khái niệm điểm cực đại điểm cực tiểu điểm cực trị của hàm số. - Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số. Thông hiểu - Xác định được các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số. - Xác định được điểm cực trị và cực trị của hàm số trong một số tình huống cụ thể đơn giản. Vận dụng - Tìm được điểm cực trị và cực trị hàm số không phức tạp. - Xác định được điều kiện để hàm số đạt cực trị tại điểm xo Vận dụng cao - Tìm được điểm cực trị và cực trị hàm số. - Xác định được điều kiện để hàm số có cực trị. - Giải được một số bài toán liên quan đến cực trị. 1 Nội dung TT Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá kiến thức . Giá trị lớn nhất Nhận biết và giá trị nhỏ nhất - Biết các khái niệm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số của hàm số trên một tập hợp. Thông hiểu - Tính được giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn một khoảng trong các tình huống đơn giản. Vận dụng - Tìm được giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập cho trước. - Ứng dụng giá trị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    55    2    04-12-2023
3    52    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.