Giáo trình mô đun Quản lý và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi (Nghề: Thú y - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

"Giáo trình mô đun Quản lý và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi (Nghề: Thú y - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" gồm có 4 bài như sau: Bài 1. Dịch bệnh; Bài 2. Các bước tiến hành điều tra dịch bệnh; Bài 3. Chiến lược khống chế và thanh toán dịch bệnh; Bài 4. Phương pháp lấy mẫu, đóng gói, gửi mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN LÝ VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG CHĂN NUÔI NGHỀ THÚ Y TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Lưu hành nội bộ Ban hành kèm theo quyết định số .tháng .năm . của . Bạc Liêu năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 1 LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình môn học Quản lý và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi là môn học chuyên môn bắt buộc giới thiệu về dịch bệnh trên đàn vật nuôi mục đích nhiệm vụ của môn học quản lý dịch bệnh mô tả các dạng dịch bệnh phân tích những yếu tố dịch bệnh trong chăn nuôi phương pháp điều tra dịch bệnh phương pháp lấy mẫu bệnh phẩm cách khống chế mầm bệnh hoặc thanh tóan mầm bệnh trên đàn vật nuôi biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Giáo trình này là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề thú y được giảng dạy cho người học sau các môn học cơ sở và chuyên môn của chương trình đào tạo. Trong môn học này gồm có 4 bài như sau Bài 1. Dịch bệnh Bài 2. Các bước tiến hành điều tra dịch bệnh Bài 3. Chiến lược khống chế và thanh toán dịch bệnh Bài 4. Phương pháp lấy mẫu đóng gói gửi mẫu 2 MỤC LỤC Bài 1. Dịch 1. Mô tả dịch 2. Đo lường dịch bệnh xảy ra .5 3. Các yếu tố quyết định dịch bệnh .6 Bài 2. Các bước tiến hành điều tra dịch bệnh . 10 1. Cách chọn mẫu trong điều tra . 10 2. Chọn dung lượng mẫu cỡ mẫu . 10 3. Nghiên cứu quan sát . 11 4. Thử nghiệm lâm sàng . 13 5. Định nghĩa hiệu lực và hiệu quả . 13 6. Chẩn đoán xét nghiệm . 14 Bài 3. Chiến lược khống chế và thanh toán dịch bệnh . 17 1. Chiến lược khống chế dịch bệnh. 17 2. Chiến lược thanh toán dich bệnh . 23 3. Các biện pháp chống dịch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.