Giáo trình Dược lý thú y (Nghề: Chăn nuôi thú y - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Bài giảng môn học “Dược lý thú y” cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, tính chất, các dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định và cách sử dụng các loại thuốc thú y đang được lưu hành ở nước ta hiện nay. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT GIÁO TRÌNH MÔN HỌC DƯỢC LÝ THÚ Y NGHỀ CHĂN NUÔI THÚ Y. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Lưu hành nội bộ Bạc Liêu 2020 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách bài giảng nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 1 LỜI GIỚI THIỆU Bài giảng môn học Dược lý thú y cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc tính chất các dạng thuốc tác dụng chỉ định chống chỉ định và cách sử dụng các loại thuốc thú y đang được lưu hành ở nước ta hiện nay. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Bài giảng này là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề nghề chăn nuôi thú y được giảng dạy cho người học trước khi học các môn học mô đun chuyên môn ngành nghề. Trong môn học này gồm có 9 chương như sau Chương 1 Dược lý học đại cương Chương 2 Kháng sinh Chương 3 Thuốc trị ký sinh trùng Chương 4 Thuốc sát khuẩn Chương 5 Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh Chương 6 Thuốc hạ sốt Giảm đau Chống viêm Chương 7 Thuốc tác dụng trên hệ thống tuần hoàn Tiết niệu Chương 8 Thuốc điều hòa sinh sản Chương 9 Vitamin khoáng vi lượng và khoáng đa lượng 2 MỤC LỤC Chương 1 Dược lý học đại cương .6 1. Khái niệm nguồn gốc thuốc thú y .6 2. Dược động học .7 3. Dược lực học .10 Chương 2 Kháng sinh .15 1. Đại cương về kháng sinh .15 2. Các nhóm thuốc .17 Chương 3 Thuốc trị ký sinh trùng .32 1. Thuốc trị ngoại ký sinh trùng thú y .32 2. Thuốc trị nội ký sinh trùng .33 Chương 4 Thuốc sát khuẩn .41 1. Thuốc sát trùng ngoài da .41 2. Thuốc sát trùng phòng thí nghiệm chuồng trại dụng cụ chăn nuôi .42 Chương 5 Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh .45 1. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương .45 2. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật .48 3. Thuốc tác dụng đầu mút dây thần kinh cảm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    154    3    20-07-2024
35    84    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.