Bài giảng Thực hành nuôi thủy sản theo VietGAP (Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Bài giảng "Thực hành nuôi thủy sản theo VietGAP (Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" chia thành 3 phần. Phần 1: Giới thiệu quy phạm VietGAP về thủy sản tại Việt Nam; Phần 2: Giải thích các khái niệm trong VietGAP về thủy sản tại Việt Nam; Phần 3: Vận dụng VietGAP vào các nội dung cụ thể trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT BÀI GIẢNG MÔ ĐUN THỰC HÀNH NUÔI THỦY SẢN THEO VIETGAP HỆ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-. ngày tháng. năm . của . Bạc Liêu năm 2020 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA VIETGAP TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM LỜI NÓI ĐẦU rong 35 năm qua ngành thủy sản liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao về T sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Năm 2015 sản lượng thủy sản đạt 6 56 triệu tấn kim ngạch xuất khẩu đạt 6 57 tỷ USD. Từ năm 1995 đến nay tốc độ tăng sản lượng nuôi trồng đã luôn tương thích với tốc độ tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu. Trong thời kỳ đổi mới kinh tế đất nước đặc biệt từ năm 2000 đến nay các ngành công nghiệp của nước ta phát triển nhanh kéo theo sự gia tăng các khu dân cư tập trung và hoạt động dịch vụ nhà hàng bệnh viện. đã thải ra môi trường lượng chất thải độc hại rất lớn. Mặt khác hoạt động chăn nuôi trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cũng trực tiếp thải ra chất thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản. Để khắc phục hiện trạng trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam - gọi tắt là VietGAP với mục tiêu là An toàn sức khỏe người sử dụng An toàn sức khỏe thủy sản nuôi An toàn môi trường bên ngoài do hoạt động nuôi trồng gây ra An sinh xã hội và Thực hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc áp dụng VietGAP sẽ giúp cho người nuôi trồng thủy sản tiết kiệm chi phí sản xuất giảm tỷ lệ bệnh dịch an toàn môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng sản phẩm thủy sản. Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của VietGAP trong nuôi trồng thủy sản Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức xây dựng và xuất bản cuốn sách VietGAP trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam làm tài liệu để tập huấn cho cán bộ khuyến nông đào tạo giảng viên VietGAP trong nuôi trồng thủy sản Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản Giảng viên các trường có chuyên ngành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    47    2    02-12-2023
6    55    1    02-12-2023
286    131    1    02-12-2023
68    364    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.