Giáo trình Nguyên lý thống kê (Nghề: Văn thư hành chính - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Nghề: Văn thư hành chính - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn với mục đích giúp các em sinh viên nêu được đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê; Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp điều tra, tổng hợp thống kê; nêu được những vấn đề chủ yếu của phân tích thống kê; Tính được các chỉ tiêu: Số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân của hiện tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT GIÁO TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ NGHỀ VĂN THƯ HÀNH CHÍNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-KTKT ngày tháng. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu Bạc Liêu - 2020 1 Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ Mục tiêu Học xong chương này người học có khả năng - Nêu được đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê - Trình bày được một số khái niệm cơ bản thường dùng trong thống kê. Nội dung 1. Khái niệm thống kê đối tượng nghiên cứu của thống kê học . Khái niệm Thống kê có thể được hiểu theo hai nghĩa - Nghĩa 1 Thống kê là các con số được quan sát thu thập ghi chép nhằm phản ánh các hiện tượng tự nhiên kinh tế xã hội VD số trận bão đi qua một vùng tỷ lệ mắc bệnh viêm gan B trong toàn quốc . - Nghĩa 2 Thống kê là khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp để ghi chép thu thập và phân tích các con số về hiện tượng tự nhiên kinh tế xã hội số lớn để tìm ra bản chất và tính quy luật của chúng trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. . Đối tượng nghiên cứu của thống kê học Thống kê học là một môn khoa học xã hội ra đời và phát triển do nhu cầu của các hoạt động thực tiễn xã hội. Thống kê học nghiên cứu các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội. Bao gồm Các hiện tượng về dân số như số nhân khẩu cấu thành của nhân khẩu giai cấp giới tính tuổi tác nghề nghiệp dân tộc. tình hình biến động của nhân khẩu Tình hình phân phối dân cư theo lãnh thổ Các hiện tượng về đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân như mức sống vật chất trình độ văn hóa sức khỏe. Các hiện tượng về sinh hoạt chính trị xã hội như cấu tạo các cơ quan Nhà nước đoàn thể số người tham gia tuyển cử mít tinh. . Khi nghiên cứu hiện tượng kinh tế - xã hội thống kê không thể không xét đến ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên thời tiết khí hậu địa lý và các yếu tố kỹ thuật phát minh sáng kiến cải tiến công cụ áp dụng các kỹ thuật mới . Mọi hiện tượng kinh tế - xã hội bao giờ cũng có hai mặt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.