Giáo trình mô đun Điều trị bệnh trên heo (Nghề: Chăn nuôi thú y - Trình độ: Trung Cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Giáo trình mô đun "Điều trị bệnh trên heo (Nghề: Chăn nuôi thú y - Trình độ: Trung Cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" có nội dung gồm 3 bài học như sau: Bài 1: Phòng trị một số bệnh truyền nhiễm trên heo; Bài 2: Phòng trị một số bệnh ký sinh trùng trên heo; Bài 3: Phòng trị một số bệnh sản khoa trên heo. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÊN HEO NGHỀ CHĂN NUÔI THÚ Y. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Lưu hành nội bộ Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-. ngày tháng. năm . của . Bạc Liêu năm 2020 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 2 LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình mô đun Điều trị bệnh trên heo cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thực hành điều trị bệnh trên heo. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Giáo trình này là mô đun thứ 14 trong chương trình đào tạo trung cấp nghề chăn nuôi thú y. Mô đun này gồm có 3 bài 15 bệnh thuộc thể loại tích hợp như sau Bài 1. Phòng trị một số bệnh truyền nhiễm trên heo Bài 2 Phòng trị một số bệnh ký sinh trùng trên heo Bài 3 Phòng trị một số bệnh sản khoa trên heo . ngày tháng năm 2020 3 MỤC LỤC Bài 1. Phòng trị một số bệnh truyền nhiễm trên heo . Phòng trị bệnh tai xanh PRRS . 4 . Phòng và trị bệnh lở mồm long móng heo . 8 . Phòng và trị bệnh dịch tả heo . 12 . Phòng và trị bệnh đóng dấu son . 14 . Phòng và trị bệnh phó thương hàn heo. 18 . Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng heo . 21 . Phòng và trị bệnh nhiễm Escherichia coli . 23 . Phòng và trị bệnh suyễn heo . 26 Bài 2 Phòng trị một số bệnh ký sinh trùng trên heo . Phòng và trị bệnh cầu trùng ở heo. 29 . Phòng và trị một số bệnh giun sán ở heo . . .32 . Phòng và trị bệnh ghẻ heo . 36 Bài 3 Phòng trị một số bệnh sản khoa trên heo . Phòng và trị bệnh sót nhau ở heo . 43 . Phòng và trị bệnh cắn con ăn con ở heo . 44 . Phòng và trị bệnh khó đẻ ở heo . 46 . Phòng và trị hội chứng MMA . 50 Tài liệu tham khảo . 59 4 GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun Điều trị bệnh trên heo Mã mô đun MĐ14 Vị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    78    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.