Bước đầu nghiên cứu tác dụng của golimumab dạng tiêm dưới da trong điều trị viêm khớp cột sống thể trục

Bài viết Bước đầu nghiên cứu tác dụng của golimumab dạng tiêm dưới da trong điều trị viêm khớp cột sống thể trục trình bày đánh giá kết quả và khảo sát tính an toàn của golimumab dạng tiêm dưới da trong điều trị bệnh viêm khớp cột sống thể trục. | ĐẠI HỘI HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX VRA 2022 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA GOLIMUMAB DẠNG TIÊM DƯỚI DA TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP CỘT SỐNG THỂ TRỤC Trần Quang Đăng1 Vũ Thị Thanh Hoa2 Bùi Hải Bình3 TÓM TẮT 16 nhận tác dụng không mong muốn nghiêm trọng. Mục tiêu Đánh giá kết quả và khảo sát tính Kết luận Golimumab dạng tiêm dưới da có an toàn của golimumab dạng tiêm dưới da trong kết quả điều trị tốt và an toàn trên bệnh nhân điều trị bệnh viêm khớp cột sống thể trục. viêm khớp cột sống thể trục. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Từ khóa Viêm khớp cột sống thể trục Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm golimumab tiêm dưới da. chứng hồi cứu kết hợp tiến cứu theo dõi dọc trong 12 tuần trên 20 bệnh nhân viêm khớp cột SUMMARY sống thể trục được chẩn đoán theo tiêu chuẩn RESULTS AND SAFETY OF ASAS 2009 có điểm ASDAS-CRP 2 1 hoặc SUBCUTANEOUS GOLIMUMAB IN BASDAI 4 các bệnh nhân được điều trị thuốc PATIENTS WITH AXIAL golimumab dạng tiêm dưới da liều 50mg mỗi 4 SPONDYLOARTHRITIS tuần tại trung tâm Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Objectives To evaluate the result and safety Bạch Mai và Bệnh viện trung ương Quân Đội of subcutaneous golimumab in patients with axial 108 từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. spondyloarthritis. Các chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu điểm Subjects and methods Clinical intervention VAS cột sống và ngoại vi chỉ số BASDAI và without control group retrospective prospective longitudinal follow-up for 12 weeks in 20 ASDAS-CRP các tác dụng phụ không mong patients with axial spondyloarthritis diagnosed muốn. according to ASAS 2009 criteria with ASDAS- Kết quả Sau 12 tuần điều trị điểm VAS ở CRP score or BASDAI score 4 the cột sống trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên patients were treated with subcutaneous cứu giảm từ 4 3 xuống 1 2 điểm VAS ở khớp golimumab at a dose of 50mg every 4 weeks at ngoại vi cũng giảm từ 5 3 xuống 1 2 điểm the Center of Rheumatology Bach Mai Hospital BASDAI giảm từ 4 9

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
864    34    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.