Triển khai áp dụng phương pháp giảng dạy TBL (Team-Based Learning) cho sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Bài viết Triển khai áp dụng phương pháp giảng dạy TBL (Team-Based Learning) cho sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế trình bày việc xây dựng khóa học chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa về tim mạch theo phương pháp giảng dạy TBL cho sinh viên điều dưỡng. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6 tập 12 tháng 11 2022 Triển khai áp dụng phương pháp giảng dạy TBL Team-Based Learning cho sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế Lê Văn An1 Nguyễn Thị Kim Hoa1 Phạm Thị Thúy Vũ1 Nguyễn Trường Sơn1 Dương Thị Ngọc Lan1 1 Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Học theo nhóm TBL gần đây trở thành một xu hướng phổ biến của giáo dục y tế toàn cầu trong hoạt động đẩy mạnh học tập tích cực. Đây là phương pháp giảng dạy tiên tiến phát huy sự tương tác trao đổi và thảo luận của nhóm nhỏ giúp tăng cường khả năng làm việc tập thể cũng như tư duy phản biện của người học. Tuy nhiên việc áp dụng giảng dạy theo phương pháp này còn ít do hạn chế về nguồn lực trong xây dựng bài giảng. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng khóa học chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa về tim mạch theo phương pháp giảng dạy TBL cho sinh viên điều dưỡng. Kết quả nghiên cứu Hoàn thành xây dựng định hướng gói học tập TBL chăm sóc bệnh tim mạch các bài kiểm tra cá nhân và thảo luận nhóm khi áp dụng giảng dạy theo phương pháp này và các nguồn tài liệu tham khảo chuẩn bị cho sinh viên tự nghiên cứu trước khi lên lớp. Kết luận Việc triển khai và áp dụng phương pháp giảng dạy TBL là cần thiết giúp cho sinh viên tích cực tham gia học tập cải thiện kĩ năng giao tiếp tư duy phản biện kỹ năng ra quyết định và tăng mức độ hài lòng về kết quả học tập ngoài ra giảm tải được thời gian lên lớp. Từ khóa học theo nhóm giảng dạy tích cực. Abstract Implementation of teaching TBL Team Based Learning method for nursing students at Hue University of Medicine and Pharmacy Le Van An1 Nguyen Thi Kim Hoa1 Pham Thi Thuy Vu1 Nguyen Truong Son1 Duong Thi Ngoc Lan1 1 Faculty of Nursing University of Medicine and Pharmacy Hue University Introduction Group learning TBL has recently become a popular trend in global health education in promoting active learning. This is an advanced teaching method that promotes small group interaction

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    62    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.