Kết quả điều trị phẫu thuật biến chứng tắc ruột do ung thư đại tràng Sigma tại Bệnh viện Bạch Mai

Bài viết Kết quả điều trị phẫu thuật biến chứng tắc ruột do ung thư đại tràng Sigma tại Bệnh viện Bạch Mai mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ung thư đại tràng sigma có biến chứng tắc ruột được mổ cấp cứu. | HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÌNH THÁI HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII NĂM 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2005 16 5 886-893. 1. Mutti L de A Mascarenhas MRM de Paiva doi JMG Golcman R Enokihara MY Golcman 5. Bhatnagar V Mukherjee MK Bhargava P. B. Giant congenital melanocytic nevi 40 A Case of Giant Hairy Pigmented Nevus of years of experience with the serial excision Face. Med J Armed Forces India. technique. An Bras Dermatol. 2005 61 2 200-202. doi S0377- 2017 92 2 256-259. doi abd1806- 1237 05 80029-2 . 6. Ibrahimi OA Alikhan A Eisen DB. 2. Bộ Môn Phẫu Thuật Tạo Hình Trường Đại Congenital melanocytic nevi Where are we Học Y Hà Nội 2013 . Các Vấn Đề Cơ Bản now Part II. Treatment options and Trong Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ . Nhà approach to treatment. Journal of the Xuất Bản Y Học. Hà Nội. American Academy of Dermatology. Nevi Background 2012 67 4 . Pathophysiology Etiology. Accessed June doi . 23 2021. https . 7. Fujiwara M Nakamura Y Fukamizu H. com article 1118659-overview Treatment of giant congenital nevus of the 4. Arneja JS Gosain AK. Giant congenital back by convergent serial excision. The melanocytic nevi of the trunk and an Journal of Dermatology. 2008 35 9 608-610. algorithm for treatment. J Craniofac Surg. doi . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BIẾN CHỨNG TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Nguyễn Thị Đức1 Trần Hiếu Học1 2 Nguyễn Sỹ Quang1 Triệu Văn Trường 2 Trần Quế Sơn1 2 TÓM TẮT 56 Các ca bệnh chẩn đoán sau mổ là tắc ruột do u Mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng và kết đại tràng sigma có giải phẫu bệnh là ung thư biểu quả điều trị ung thư đại tràng sigma có biến mô tuyến được lựa chọn. Ghi nhận phương pháp chứng tắc ruột được mổ cấp cứu. mổ biến chứng và thời gian sống thêm. Đối tượng và phương pháp mô tả hồi cứu. Kết quả Tổng cộng 46 bệnh nhân gồm 24 Từ phần mềm quản lý danh sách bệnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    95    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.