Vận dụng phương pháp giảng dạy chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học trong kỷ nguyên số

Bài viết "Vận dụng phương pháp giảng dạy chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học trong kỷ nguyên số" giới thiệu về một số phương pháp giảng dạy chủ động nhằm giúp sinh viên hình thành các năng lực cần thiết để thích ứng với kỷ nguyên số như tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Bên cạnh đó, tác giả vận dụng một số phương pháp để ứng dụng trong việc điều chỉnh một số nội dung và phương pháp giảng dạy cho môn tin học đại cương cho những sinh viên không thuộc ngành công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo! | VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ ThS Mai Thanh Tâm Trường Đại học Văn Lang Tóm tắt Để thích ứng với kỷ nguyên số ngoài kiến thức chuyên môn sinh viên cần có các kỹ năng cần thiết cũng như hình thành các năng lực như tính chủ động sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại . Trong bài viết này tác giả giới thiệu về một số phương pháp giảng dạy chủ động nhằm giúp sinh viên hình thành các năng lực cần thiết để thích ứng với kỷ nguyên số như tính tích cực chủ động sáng tạo. Bên cạnh đó tác giả vận dụng một số phương pháp để ứng dụng trong việc điều chỉnh một số nội dung và phương pháp giảng dạy cho môn tin học đại cương cho những sinh viên không thuộc ngành công nghệ thông tin. Từ khóa giảng dạy chủ động hình thành năng lưc ứng dụng trong môn tin học đại cương 1. Đặt vấn đề Trong cuộc Cách mạng yêu cầu về nguồn nhân lực thay đổi nhanh chóng quá trình giảng dạy và học tập đã và đang có những sự dịch chuyển nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng phức tạp trong thực tế. Để chất lượng giảng dạy đạt kết quả tốt cần phải quan tâm đến nội dung và phương pháp giảng dạy. Học tập chủ động giúp sinh viên đạt được mục tiêu của môn học và rèn được tính tự học. Từ đó hình thành thói quen học tập suốt đời. Giảng viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên chiếm lĩnh tri thức bằng cách tự khám phá ra cái mới dựa trên nền tảng cái đã có vì trong tin học có tính kế thừa. Nhờ đó sinh viên đạt được kiến thức mới kỹ năng mới cũng như khả năng sáng tạo của mình. Môn Tin học cơ bản cần cho mọi người và mọi ngành nghề. Tin học đại cương chủ yếu hướng dẫn những sinh viên không chuyên ngành Công nghệ thông tin có thể ứng dụng tin học trong công việc của họ như soạn thảo văn bản tính toán và tạo các bài trình chiếu . Hiện nay trong nội dung giảng dạy chương trình chỉ tập trung hướng dẫn sinh viên sử dụng thành thạo các ứng dụng trên một bộ Office hiện hành. Một thời gian sau khi phiên bản mới ra đời nhà trường phải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    101    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.