An ninh giao dịch tài chính - Những thách thức đối với công nghệ tài chính

Bài viết "An ninh giao dịch tài chính - Những thách thức đối với công nghệ tài chính" góp phần cải thiện về an ninh – bảo mật trong giao dịch tài chính, trong bối cảnh các doanh nghiệp tài chính Việt Nam đang ứng dụng và phát triển Fintech. Mời các bạn cùng tham khảo! | AN NINH GIAO DỊCH TÀI CHÍNH 1 NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH Trần Trọng Hiếu Khoa Công nghệ Thông tin. Trường Đại học Tài chính Marketing Email Tóm tắt Trước sự phát triển và ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực kinh tế trên thế giới các doanh nghiệp trong khối ngành Tài chính Việt Nam cũng nhanh chóng bắt kịp công nghệ tài chính. Tuy nhiên có nhiều rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động tài chính trong môi trường mạng internet đưa tới những thiệt hại cho doanh nghiệp tài chính cũng như khách hàng. Bài tham luận này trình bày tổng quan về Công nghệ Tài chính - FinTech những thách thức đối với các giao dịch tài chính đề xuất một số giải pháp trong an ninh giao dịch tài chinh. Với cách diễn giải tổng hợp thông tin minh chứng số liệu cũng như đề xuất giải pháp bài tham luận có thể góp phần cải thiện về an ninh bảo mật trong giao dịch tài chinh trong bối cảnh các doanh nghiệp tài chính Việt Nam đang ứng dụng và phát triển Fintech. Từ khóa An ninh Giao dịch Tài chính Công nghệ Tài chính. 1. TỔNG QUAN Công nghệ Tài chính gọi tắt trong tiếng Anh là Finech là từ ghép của các thuật ngữ Finance - tài chính và Technology- công nghệ với ý nghĩa ban đầu là đề cập đến bất kỳ doanh nghiệp tài chính nào sử dụng công nghệ nhằm để nâng cao hoặc tự động hóa các dịch vụ và quy trình tài chính. Ngày nay Công nghệ tài chính được đề cập đến như là các công nghệ mới đã và đang được áp dụng trong khối tài chính kinh tế nhằm cải tiến các phương pháp tài chính truyền thống và tăng sức cạnh tranh đẩy mạnh hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính. Theo thống kê trong 7 tháng đầu năm 2020 tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 82 2 triệu số lượng giao dịch thanh toán qua Internet đạt 240 9 triệu giao dịch với giá trị đạt 15 2 triệu tỷ đồng số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đạt 574 4 triệu giao dịch với giá trị đạt 5 9 triệu tỷ đồng. Với những thống kê nhiều triển vọng đã trình bày trên và kèm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.