Ứng dụng IIot vào giải pháp giám sát tổng thể hiệu suất máy cho mô hình băng tải phân loại sản phẩm

Bài viết "Ứng dụng IIot vào giải pháp giám sát tổng thể hiệu suất máy cho mô hình băng tải phân loại sản phẩm" tập trung vào cách tiếp cận đơn giản và triển khai thành công ứng dụng với mô hình phân loại sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường 2022 Tiểu ban Điện-ĐTVT-CNTT Ứng Dụng IIot Vào Giải Pháp Giám Sát Tổng Thể Hiệu Suất Máy Cho Mô Hình Băng Tải Phân Loại Sản Phẩm Nguyễn Minh Quyền Khoa Điện-Điện tử viễn thông Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam quyen_dv@ Tóm tắt-Phân loại là công đoạn quan trọng từ khâu Xu hướng số hóa thông tin sản xuất đang dần phổ biến đầu vào đến đầu ra trong các quy trình sản xuất hiện trong các dây chuyền sản xuất hiện đại nhờ vào sự phát đại do đó hiệu suất tổng thể của các máy phân loại cần triển của các công nghệ cảm biến truyền thông tin lưu được giám sát liên tục trở thành cơ sở cho công tác nâng trữ và đặc biệt là điện toán đám mây. cấp và tối ưu quy trình vận hành sản xuất thông qua việc ứng dụng Internet vạn vật trong công nghiệp II. QUY TRÌNH CHUNG CỦA CÁC GIẢI IIoT . Bài báo tập trung vào cách tiếp cận đơn giản và PHÁP PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TRONG triển khai thành công ứng dụng với mô hình phân loại CÔNG NGHIỆP sản phẩm. Từ khóa-Internet vạn vật trong công nghiệp hiệu suất tổng thể máy điện toán biên điện toán đám mây Hình 1. Sơ đồ cho giải pháp phân loại sản phẩm. chuyển đổi số. Cung cấp Vận chuyển hàng hóa nguyên liệu I. GIỚI THIỆU đến đầu vào của hệ thống phân loại có thể thực hiện Phân loại sản phẩm nguyên liệu là công đoạn hiện bằng băng tải cơ cấu đẩy băng thao tác thủ công từ hữu trong các dây chuyền sản xuất với mục đích tuyển công nhân chọn các sản phẩm nguyên liệu theo một hoặc nhiều Nhận dạng Các cảm biến được lắp đặt trên tiêu chí khác nhau nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng đường di chuyển của hàng hóa nguyên liệu để nhận đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên với số lượng hàng hóa lớn dạng theo các tiêu chí đã đề ra như Màu sắc khối hiệu suất của hệ thống phân loại phải được đảm bảo lượng kích thước thông tin kỹ thuật số ở mức cao nhất. Việc giám sát hiệu suất tổng thể của Phân loại Sau khi nhận được thông tin về hàng máy giúp người quản lý có những góc nhìn khác nhau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.