Đổi mới chất lượng đào tạo đại học trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết "Đổi mới chất lượng đào tạo đại học trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp " tập trung chủ yếu phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp đào tạo trước bối cảnh chuyển đổi số và tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐỔI MỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Nguyễn Thu Hà Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Tri thức con người là một nguồn lực không bao giờ cạn và được tái sinh với chất lượng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy không phải ngẫu nhiên mà những nhà quản trị nguồn nhân lực hàng đầu thế giới cho rằng Con người là tài sản quan trọng nhất của chúng ta Susan R. Meisinger 2011 và Lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất trong tương lai chính là nguồn nhân lực Kathleen Barclau - Thomas Thivierge 2007 . Điều này xuất phát từ vai trò vô cùng quan trọng của nguồn nhân lực đây được xem là động lực phát triển của địa phương là nhân tố đáp ứng yêu cầu cải cách công vụ công chức cũng như việc tinh giản bộ máy hành chính. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay toàn cầu hóa đã mang lại những thay đổi nhanh chóng trong cuộc sống của chúng ta đặt ra những thách thức to lớn trong các khía cạnh xã hội chính trị văn hóa kinh tế và môi trường. Vì vậy đổi mới chất lượng giáo dục tại các trường đại học sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đào tạo ra một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho xã hội. Bài viết dưới đây sẽ tập trung chủ yếu phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp đào tạo trước bối cảnh chuyển đổi số và tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ khóa nguồn nhân lực giáo dục đại học Cách mạng công nghiệp 1. Đặt vấn đề Cuộc Cách mạng công nghiệp đã mang lại những thay đổi to lớn trong đời sống xã hội từ đó đặt ra những yêu cầu mới trong việc đổi mới phương pháp đào tạo giáo dục. Trong đó vai trò của các trường đại học sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ đơn thuần là cơ sở đào tạo giảng dạy kiến thức rèn luyện kỹ năng mà phải nhằm phát triển các phẩm chất năng lực của người học. Giáo dục phải tạo cơ hội để người học tiếp cận và trau dồi các kỹ năng sống nuôi dưỡng các giá trị và thái độ để hướng đến một tương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    107    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.