Định hướng áp dụng 5S tại phòng thí nghiệm Viện phát triển ứng dụng Đại học Thủ Dầu Một

Bài viết "Định hướng áp dụng 5S tại phòng thí nghiệm Viện phát triển ứng dụng Đại học Thủ Dầu Một" giúp làm rõ bốn nội dung về thực hành 5S gồm lý thuyết 5S, hiệu quả mang lại, bài học kinh nghiệm và ứng dụng 5S trong hoạt động cơ bản của phòng thí nghiệm Viện phát triển ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG 5S TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Nguyễn Thị Bích Thảo1 Quang Thị Ngọc Anh1 1. Email thaontb@ TÓM TẮT 5S Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke là một trong những công cụ quản lý của phương pháp quản trị tinh gọn có nguồn gốc từ Nhật Bản. Hiện nay 5S được các doanh nghiệp tổ chức sử dụng phổ biến để loại bỏ các lãng phí tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ khoa học góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hoạt động tại đơn vị. Tuy nhiên để các doanh nghiệp tổ chức áp dụng thành công 5S là cả một quá trình từ bước chuẩn bị thực hiện và cải tiến liên tục. Vì vậy bài viết giúp làm rõ bốn nội dung về thực hành 5S gồm lý thuyết 5S hiệu quả mang lại bài học kinh nghiệm và ứng dụng 5S trong hoạt động cơ bản của phòng thí nghiệm Viện phát triển ứng dụng. Từ khóa Phương pháp quản lý thực hành 5S VẤN ĐỀ Với triết lý của các trường đại học là nâng cao chất lượng giáo dục phát triển bền vững và hội nhập quốc tế với chuẩn đầu ra chương trình phương pháp dạy học và quản lý dần tiếp cận với giáo dục khu vực và thế giới. Vì vậy vấn đề cải tiến môi trường học tập thí nghiệm thực hành là hết sức cần thiết trong bối cảnh các trường đại học thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 60 2021 NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021. Do đó để có môi trường thí nghiệm thực hành đảm bảo an toàn thì máy móc thiết bị hồ sơ đăng kí làm việc tại phòng thí nghiệm phải được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ khoa học. Đồng thời chính môi trường học tập khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của nhà trường. Với tiêu chí sàng lọc sắp xếp sạch sẽ săn sóc sẵn sàng phương pháp 5S giúp phân loại sắp xếp giữ gìn vệ sinh đảm bảo công tác an toàn phòng thí nghiệm thuận tiện cho công việc của cán bộ quản lý phòng thí nghiệm. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần đánh giá về môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp của các trường đại học. Đối với các doanh nghiệp sản xuất có đến 85 doanh nghiệp được khảo sát ứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    138    4    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.