Công tác xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Thủ Dầu Một

Bài viết "Công tác xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Thủ Dầu Một" tiến hành khảo sát, đánh giá và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp phù hợp giúp đẩy mạnh và hoàn thiện công tác này trong giai đoạn sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo! | CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN SỐ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Trần Đức Tịnh1 1. Trung tâm Học liệu. Email tinhtd@ TÓM TẮT Trung tâm Học liệu trường Đại học Thủ Dầu Một TTHL là thư viện đại học có chức năng phục vụ đáp ứng cho hoạt động nghiên cứu giảng dạy và học tập của đội ngũ cán bộ giảng viên sinh viên. Do đó TTHL cần xây dựng và phát triển một nguồn tài nguyên thông tin TNTT phong phú đa dạng có giá trị cao một trong số đó là nguồn TNTT số với nhiều đặc điểm tiện lợi vượt trội sẽ hỗ trợ một cho nhiệm vụ trên. Việc thực hiện tốt công tác xây dựng phát triển tổ chức thành một nguồn TNTT có giá trị đồng thời khai thác sử dụng nguồn TNTT số một cách hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học của nhà trường. Tuy nhiên hiện công tác này vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định qua bài viết tác giả sẽ tiến hành khảo sát đánh giá và đưa ra một số kiến nghị giải pháp phù hợp giúp đẩy mạnh và hoàn thiện công tác này trong giai đoạn sắp tới. Từ khóa Tài nguyên thông tin số học liệu số thư viện số. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hòa cùng dòng chảy của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ và công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ những năm gần đây các cơ quan thông tin - thư viện đã liên tục phát triển cập nhật các ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào tất cả các khâu hoạt động của mình từ công tác tổ chức quản lý cho đến khai thác phục vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho người dùng tin của mình một trong những thành tựu đó là loại hình nguồn tài nguyên thông tin số tại thư viện. Với đặc trưng là nguồn TNTT hiện đại cùng các tính năng thuận tiện hiệu quả trong việc quản lý khai thác đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sử dụng không phụ thuộc nhiều vào không gian tiết kiệm diện tích sử dụng . TNTT số sẽ là loại hình TNTT được ưu tiên xây dựng phát triển trong các thư viện trong giai đoạn tới. Trung tâm Học liệu trường Đại học Thủ Dầu Một là loại hình thư viện đại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    151    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.