Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua - khen thưởng của Viện kiểm sát

Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát là văn bản ghi lại cuộc họp xét thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát, về thành phần tham dự, nội dung thảo luận để xét khen thưởng, về loại hình khen thưởng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Độc lập Tự do Hạnh phúc TỈNH THÀNH PHỐ ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Về việc xét đề nghị khen thưởng Ngày tháng năm Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thành phố Cục Vụ Viện Trường đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí . ghi rõ họ tên chức vụ người chủ trì . Thành phần dự họp gồm ghi rõ họ tên chức vụ từng người 1. 2. Nội dung họp ghi ngắn gọn nhất . Sau khi nghe Thường trực Hội đồng báo cáo thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân trong đơn vị Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thành phố Cục Vụ Viện Trường đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả có phiếu bằng nhất trí đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao xét khen thưởng hoặc xét đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể cá nhân sau đây Loại hình khen thưởng 2 Tên tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng 3 . Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ cùng ngày. THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ký và ghi rõ họ tên Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.