Mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa) một tài liệu không thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Độc lập Tự do Hạnh phúc Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ rõ ràng _ thống nhất với giấy tờ xuất trình. ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số . Quyển NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN Ngày SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC Người nhận hồ sơ GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Ký và ghi rõ họ tên Sử dụng cho trường hợp dồn điền đổi thửa Kính gửi . I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai không tẩy xóa sửa chữa trên đơn 1. Người sử dụng đất chủ sở hữu tài Sản gắn liền với đất . Tên viết chữ in hoa . . . Địa chỉ 1 . . 2. Giấy chứng nhận đã cấp . Số vào sổ cấp GCN . . Số phát hành GCN . . Ngày cấp GCN . 3. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính được lập chỉnh lý do dồn điền đổi thửa Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích m2 Nội dung thay đổi khác . Thông tin . Thông tin thửa đất mới thay đổi thửa đất theo Thửa đất số GCN đã cấp Tờ bản đồ số . Thửa đất số Diện tích . m2 . . Tờ bản đồ số . Diện tích . m2 . . 4. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp . . . Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngày . tháng năm . Người viết đơn Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI . Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp GCN lý do . Ngày tháng năm Ngày tháng năm Người kiểm tra Giám đốc Ký ghi rõ họ tên và chức vụ Ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
366    61    8    30-11-2023
9    50    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.