Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Kiến Xương

Sau đây là “Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Kiến Xương” được sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi giữa học kì 1 sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | PHÒNG GD amp ĐT HUYỆN KIẾN XƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Trường TH và THCS Hồng Thái Môn TOÁN 6 - Năm học 2022-2023 I. TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu sau Câu 1. Trong các cách viết sau đây cách viết đúng là A. 1 5 N N C. 0 N D. 0 N Câu 2. Cho tập hợp H x N x 10 . Số phần tử của tập hợp H là A. 9 phần tử phần tử C. 11 phần tử D. 12 phần tử Câu 3. Cho số 13 254 ta có A. Giá trị của chữ số 2 bằng nửa giá trị của chữ số 4 B. Giá trị của chữ số 2 bằng 5 lần giá trị của chữ số 4 C. Giá trị của chữ số 2 bằng 50 lần giá trị của chữ số 4 D. Giá trị của chữ số 2 bằng 500 lần giá trị của chữ số 4 Câu 4. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa ta được A. 78 B. 498 D. 76 Câu 5. Viết kết quả phép tính 46 43 dưới dạng một lũy thừa ta được 3 A. 1 B. 43 C. 42 D. 4 Câu 6. Trong các tổng dưới đây tổng chia hết cho 7 là A. 14 35 B. 21 15 C. 17 49 D. 70 27 Câu 7. Cho 4 số tự nhiên 1234 3456 5675 7890. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là A. 1234 B. 3456 C. 5675 D. 7890 Câu 8. Số các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là A. 6 số B. 7 số C. 8 số D. 9 số 21 30 55 171 Câu 9. Trong các phân số phân số tối giản là 22 39 100 999 21 30 55 171 A. 22 B. 39 C. 100 D. 999 Câu 10. ƯCLN 6 8 là A. 48 B. 36 C. 24 D. 2 Câu 11. Hình 1 có tất cả nhiêu hình tam giác có A. 5 hình B. 7 hình C. 14 hình D. 15 hình Hình 1 Câu đường chéo của hình chữ nhật có các đặc điểm là A. Vuông góc với nhau B. Bằng nhau C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường D. Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. II. TỰ LUẬN 7 0 điểm Bài 1. 2 0 điểm . Thực hiện phép tính hợp lý nếu có thể a 125 70 375 230 b - 75 73 c 120 54 50 2 32 d 46. 2 022 2 . 11 54 . 2 022 2 . 11 Bài 2 . 1 0 điểm . Tìm số tự nhiên x biết a 27 162 b 3x - 12 32022 32020 Bài 3. 1 5 điểm Tìm chữ số x y biết B ̅̅̅̅̅̅̅ 25 2 3 5 9 Bài 4. 2 0 điểm a Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng chu vi và diện tích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.