Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng trường học thích ứng an toàn, phòng, chống dịch trong trường mầm non

Mục đích của đề tài "Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng trường học thích ứng an toàn, phòng, chống dịch trong trường mầm non" là đánh giá thực trạng của công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non. Tìm ra hệ thống các biện pháp chỉ đạo phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non. | MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 3 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN . 3 1. Mô tả thực trạng . 3 2. Thuận lợi . 4 3. Khó khăn . 4 III. CÁC BIỆN PHÁP . 5 1. Biện pháp 1 Xây dựng kế hoạch Xây dựng trường học thích ứng an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ .5KKN 2. Biện pháp 2 Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhân viên kiến thức kỹ năng cơ bản để phòng chống và xử trí các tình huống khi tai nạn xảy ra 12 3. Biện pháp 3 Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ với nhiều hình thức và nội dung thiết thực. . 14 4. Biện pháp 4 Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non. . 17 5. Biện pháp 5 Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2021- 2022. . 19 6. Biện pháp 6. Kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoach xây dựng trường học an tòan phòng chống tai nạn thương tích năm học 2021- 2022. . 22 7. Biện pháp 7 Phối hợp với trung tâm y tế và phụ huynh để làm tốt công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. . 23 IV. HIỆU QUẢ SKKN . 25 C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ . 27 I. KẾT LUẬN. 27 II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 27 III. KHUYẾN NGHỊ . 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 29 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai Trẻ em là hạnh phúc mỗi gia đình là tương lai của đất nước là lớp người kế tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trẻ em sinh ra có quyền được chăm sóc và bảo vệ được tồn tại được chấp nhận trong gia đình và cộng đồng. Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam suốt đời mình hết lòng chăm lo cho thế hệ trẻ. Bác đã dành cho trẻ em những tình cảm yêu thương vô bờ. Mỗi lần đi thăm nhà trẻ gặp gỡ các cô nuôi dạy trẻ Bác thường nhắc nhở Phải giữ vệ sinh cho các cháu các cô phải học hành tốt nuôi dạy các cháu ngoan và khỏe Bác đã chỉ thị cho ngành giáo dục mầm non Muốn cho người mẹ sản xuất tốt cần tổ chức tốt những nơi giữ trẻ . Trường mầm non là nơi chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ ngay từ 18 tháng đến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    196    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.