Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Hướng dẫn giáo viên Ngữ văn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh ở trường THCS Lương Thế Vinh

Sáng kiến kinh nghiệm THCS "Hướng dẫn giáo viên Ngữ văn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh ở trường THCS Lương Thế Vinh" nghiên cứu, và đề xuất các biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn tổ khoa học xã hội ở trường THCS Lương Thế Vinh. Mời thầy cô cùng tham khảo và tải về sáng kiến tại đây. | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN NGỮ VĂN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Lĩnh vực môn Ngữ văn Cấp học THCS Tên tác giả Đặng Thị Vân Đơn vị công tác Trường THCS Lương Thế Vinh Chức vụ Tổ phó Tổ KHXH Hà Nội 2022 MỤC LỤC TT Nội dung Trang Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 2 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 7. Những đóng góp mới của đề tài. 2 8. Kết cấu 2 Nội dung I. Cơ sở lí luận của vấn đề nâng cao. 3 II. Thực trạng kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn tổ Khoa học xã 7 hội ở ttrường THCS Lương Thế Vinh . 1. Vài nét sơ lược về tổ Khoa học xã hội ở trường THCS 7 Lương Thế Vinh. 2. Thực trạng về kiểm tra đánh giá môn Ngữ văntổ Khoa học 8 xã hội ở trường THCS Lương Thế Vinh. III. Một số biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giámôn Ngữ văn. 8 Kết luận và Khuyến nghị 16 Tài liệu tham khảo 3 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn vấn đề nghiên cứu Trên văn bia Văn Miếu Quốc tử giám Thân Nhân Trung đã viết Hiền tài quốc gia chi nguyên khí. Nguyên khí thịnh tắc quốc thế cường dĩ long nguyên khí lỗi tắc quốc thế nhược dĩ ô . Quả thật để đất nước được hưng thịnh trường tồn nhân tố con người luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì lẽ đó nhiệm vụ của giáo dục là tạo ra những con người phát triển toàn diện đủ đức đủ tài đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Chương trình giáo dục phổ thông GDPT mới chính thức được triển khai trên cả nước đối với học sinh lớp 1 từ năm học 2020 2021. Vì vậy ngành giáo dục đã đang nỗ lực xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ đạt chuẩn về trình độ đào tạo mà còn có tư duy đổi mới sáng tạo trong phương pháp dạy học đổi mới trong kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT mới theo hướng phát triển năng lực. Để phát triển được năng lực và bồi đắp nhân cách người học trong môn Ngữ văn chúng ta không chỉ coi trọng đổi mới chương trình SGK đổi mới phương pháp kĩ thuật dạy học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    52    2    02-12-2023
36    54    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.