Phát triển kinh doanh Việt Nam 2006: Phần 1

Tài liệu "Phát triển kinh doanh Việt Nam 2006" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một nền kinh tế mới nổi; Các loại hình doanh nghiệp; Kinh doanh và phát triển; Hiệu quả và năng lực cạnh tranh; Môi trường đầu tư; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
283    112    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.