Đánh giá kết quả sàng lọc vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem tại các đơn vị điều trị tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 năm 2022

Bài viết Đánh giá kết quả sàng lọc vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem tại các đơn vị điều trị tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 năm 2022 trình bày đánh giá kết quả mang vi khuẩn đường ruột kháng carbapenem (CRE) ở các bệnh nhân vào thời điểm nhập viện điều trị tại các Khoa điều trị tích cực của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 3 đến tháng 6/2022. | HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG CARBAPENEM TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2022 Nguyễn Quang Toàn1 Phạm Thị Thu Hương2 Nguyễn Thị Nghiên1 Bùi Thị Châu Linh1 Lê Thị Hằng1 Nguyễn Thị Hòa1 Trịnh Xuân Huy2 Bùi Tiến Sỹ2 Nguyễn Thị Kim Phương1 TÓM TẮT 10 Kết quả nghiên cứu và bàn luận Tỷ lệ Đặt vấn đề Tình trạng kháng kháng sinh mang CRE ở thời điểm nhập viện điều rị tại các ngày càng gia tăng trên thế giới cũng như tại Việt khoa Điều trị tích cực là 159 trường hợp chiếm Nam. Kháng kháng sinh làm tăng tỷ lệ mắc bệnh . Các chủng kháng carbapenem chủ yếu tỷ lệ tử vong và tăng chi phí điều trị. Ở Việt Nam gồm Klebsiella pneumoniae chiếm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn đường chiếm . Tỷ suất nhiễm khuẩn bệnh ruột kháng carbapenem CRE khá cao đặc biệt viện trong thời gian nghiên cứu gồm CLABSI là tại các đơn vị Điều trị tích cực. 1000 đường truyền-ngày CAUTI 1000 Mục tiêu Đánh giá kết quả mang vi khuẩn thông tiểu-ngày VAP 1000 thở máy-ngày. đường ruột kháng carbapenem CRE ở các bệnh Tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện tại các nhân vào thời điểm nhập viện điều trị tại các khoa HSTC chủ yếu là Khoa điều trị tích cực của Bệnh viện Trung ương . Quân đội 108 từ tháng 3 đến tháng 6 2022. Từ khóa kháng kháng sinh vi khuẩn đường Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô ruột nhiễm khuẩn bệnh viện CRE tả tiến cứu có theo dõi dọc lấy mẫu bệnh phẩm phết trực tràng trên 406 bệnh nhân nhập 6 khoa SUMMARY điều trị tích cực Hồi sức ngoại và ghép tạng Hồi EVALUATION OF SCREENING sức nội Hồi sức truyền nhiễm Hồi sức tim RESULTS FOR CARBAPENEM- mạch Hồi sức thần kinh và Hồi sức tiêu hoá từ RESISTANT ENTEROBACTERIACE tháng 3 đến tháng 6 2022. Bệnh phẩm được nuôi AT INTENSIVE CARE UNITS 108 cấy trên đĩa ChromAgar do công ty Nam Khoa MILITARY .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    75    7    02-12-2023
66    141    1    02-12-2023
18    154    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.