Cơ sở lý luận trong nuôi cấy mô tế bào thực vật: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở lý luận trong nuôi cấy mô tế bào thực vật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật; Quy trình nhân giống một số cây chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | http http http http http http http http http http http http http http http http http http http http

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
200    161    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.