Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai

Luận văn "Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai" trình bày cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.