Khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh" nhằm trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bếp Á Âu – Hoài Đức – Hà Nội, đưa ra một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẾP A ÂU HOÀI ĐỨC HÀ NỘI NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 7340301 Giáo viên hướng dẫn Đào Lan Phương Sinh viên thực hiện Nguyễn Thành Đạt Lớp K61A - Kế toán Khóa học 2016 - 2020 Hà Nội 2020 i LỜI CẢM ƠN Đƣợc sự phân công của quý thầy cô khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Lâm Nghiệp sau gần ba tháng thực tập em đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp với đề tài Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bếp A Âu Hoài Đức Hà Nội Để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao ngoài sự nỗ lực học hỏi của bản thân còn có sự hƣớng dẫn tận tình của thầy cô cô chú anh chị tại Công tại Công ty TNHH Bếp A Âu Hoài Đức Hà Nội Em chân thành cảm ơn tới cô giáo Đào Lan Phƣơng ngƣời đã hƣớng dẫn cho em trong suốt thời gian làm khóa luận. Mặc dù cô bận rất nhiều công việc nhƣng không ngần ngại tận tình chỉ dẫn em định hƣớng đi cho em hết sức nhiệt tình để em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một lần nữa em chân thành cảm ơn cô và chúc cô dồi dào sức khoẻ. Tuy nhiên vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế và bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung của báo cáo không tránh khỏi những thiếu xót em rất mong nhận sự góp ý chỉ bảo thêm của quý thầy cô để bài báo cáo này đƣợc hoàn thiện hơn. Một lần nữa xin gửi đến thầy cô bạn bè cùng các cô chú anh chị lời cảm ơn chân thành và tốt đẹp nhất Hà Nội ngày tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thành Đạt i DANH MỤC VIẾT TẮT BH Bán hàng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CBCNV Cán bộ công nhân viên CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDNDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPVL Chi phí vật liệu CSH Chủ sở hữu DT Doanh thu GTCL NG Giá trị còn lại trên nguyên giá GTGT Giái trị gia tăng HĐ Hóa đơn KC Kết chuyển KPCĐ Kinh phí công đoàn KQKD Kết quả kinh doanh NSNN Ngân sách Nhà nƣớc QLDN Quản lý Doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.