Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại tổng Công ty Xây dựng đường thuỷ

Luận văn "Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại tổng Công ty Xây dựng đường thủy" đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên trong các doanh nghiệp; phân tích thực trạng về tình hình công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Tổng công ty trong thời gian qua; phát hiện những tồn tại và hạn chế đánh giá thành tích nhân viên, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.