Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật tranh thờ của người Dao ở tỉnh Yên Bái

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống về nghệ thuật tranh thờ của người Dao ở tỉnh Yên Bái, để qua đó thấy được thấy được tiến trình lưu truyền các bộ tranh tại địa phương; thấy được cách thức sử dụng ngôn ngữ tạo hình được biểu đạt ở mỗi bức tranh; thấy được những giá trị nghệ thuật, sự tương đồng hay khác biệt, giữa tranh thờ miền núi và các dòng tranh thờ miền xuôi, giữa tranh thờ của các tộc anh em miền núi phía Bắc với tranh thờ của người ở Dao Yên Bái. | BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO BỘVĂNHÓA THỂTHAOVÀDULỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM - Nguyễn Sinh Phúc NGHỆ THUẬT TRANH THỜ CỦA NGƯỜI DAO Ở TỈNH YÊN BÁI Ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật Mã số 9210101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT Hà Nội -2022 Công trình được hoàn thành tại VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Người hướng dẫn khoa học Ngô Văn Doanh Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ cấp viện trước Hội đồng đánh giá cấp viện Họp tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Số 32 phố Hào Nam phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa Hà Nội Vào hồi giờ ngày tháng năm 20 Có thể tìm luận án tại -Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tranh Thờ và tranh Tết là các thể loại của dòng tranh dân gian đã có từ lâu đời là giá trị của văn hóa tinh thần được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tranh Thờ gắn bó với đời sống tâm linh của nhân dân cho thấy hệ tư tưởng tín ngưỡng quan niệm về vũ trụ nhân sinh gắn liền với hình tượng những vị thần linh thường được sử dụng để thờ cúng. Người Dao ở ở miền núi phía Bắc nói chung và ở Yên Bái nói riêng còn lưu giữ được những bộ tranh thờ độc đáo và có những giá trị văn hóa nghệ thuật sâu sắc. Về các lĩnh vực lịch sử và văn hóa của người Dao đã có nhiều công trình nghiên cứu. Thế nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ dưới góc độ nghệ thuật học. Đây chính là lý do để nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài Nghệ thuật tranh thờ của người Dao ở tỉnh Yên Bái làm đề tài nghiên cứu. Với mong muốn phác dựng một bức tranh tổng thể về tranh thờ của người Dao tại tỉnh Yên Bái nhận diện các yếu tố nghệ thuật trong các bức tranh và đặc biệt là phát hiện tìm được những nét đặc trưng về nghệ thuật tạo hình trong diễn đạt biểu hiện từ đó tìm ra sự tương đồng khác biệt giữa tranh thờ của người Dao với tranh thờ với tranh thờ trong các dòng tranh dân gianvà tranh thờ tại các địa phương khác để nghệ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    149    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.