Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn: Diễn ngôn về người phụ nữ trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (Khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu)

Tóm tắt "Luận án Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn: Diễn ngôn về người phụ nữ trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (Khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu)" có mục đích làm sáng tỏ cơ chế tạo lập diễn ngôn về người phụ nữ và diễn giải mô hình nữ tính mới trong sáng tác của các tác giả nói trên. Chỉ ra tính đặc thù của hình tượng người phụ nữ trong mối quan hệ với diễn ngôn dân tộc, diễn ngôn cá nhân và diễn ngôn về mặt trái của hiện đại hoá/Âu hoá. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHAN THỊ TÂM THANH DIỄN NGÔN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX KHẢO SÁT QUA MỘT SỐ TÁC GIẢ TIÊU BIỂU Chuyên ngành Văn học Việt Nam Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN HÀ NỘI 2022 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học TRẦN VĂN TOÀN Phản biện 1 Phạm Xuân Thạch Trường Đại học KHXH amp NV ĐHQG Hà Nội Phản biện 2 Bùi Thanh Truyền Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh Phản biện 3 Phùng Ngọc Kiên Viện Văn học Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi .giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Thư viện Quốc Gia Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. Phan Thị Thanh Tâm 2018 Masculinizing the feminine in Tu Luc Van Doan A case study Khai Hung s Cock Hen Trống mái 2018 HNUE Journal of Sciences Volume 63 Issue 7. 2. Phan Thị Thanh Tâm 2018 Xung đột của quan điểm truyền thống và quan điểm cá nhân trong Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách 2018 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đông Á Những vấn đề nghiên cứu và dạy học Ngữ văn Trường ĐHSP Thành Phố Hồ Chí Minh 338-343. 3. Phan Thị Thanh Tâm 2018 Diễn ngôn dân tộc và hình tượng người phụ nữ trong vở kịch Ông tây An Nam của Nam Xương 2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Văn học và giới Trường ĐHSP Huế 591-597. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài . Ngày nay diễn ngôn đã trở thành một lí thuyết quan trọng thúc đẩy khoa học xã hội và nhân văn phát triển thêm một hướng nghiên cứu mới giàu tiềm năng mở rộng những giới hạn trước đó. Nghiên cứu văn học dưới góc nhìn diễn ngôn chủ yếu nghiên cứu tác phẩm trên phương diện tư tưởng thế giới quan nghiên cứu phương thức kiến tạo chân lí kiến tạo bức tranh về thế giới góp phần tăng thêm một chiều kích về hiện thực xã hội. Ở Việt Nam cùng với việc giới thiệu lý thuyết diễn ngôn nhiều nhà khoa học đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    63    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.