Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 1 - Hoàng Thanh Hoà

Bài giảng môn Tin học văn phòng: Chương 1 Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên kiến thức cơ bản về máy tính; Biểu diễn thông tin trong máy tính; Mạng cơ bản; Các ứng dụng của Công nghệ thông tin – truyền thông; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 1 Hiểu biết về CNTT cơ bản Nội dung tổng quát . Kiến thức cơ bản về máy tính biết về CNTT cơ bản . Phần mềm . Biểu diễn thông tin trong máy tính . Mạng cơ bản . Các ứng dụng của Công nghệ thông tin truyền thông Hoàng Thanh Hoà 2 Nội dung tổng quát . An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông biết về CNTT cơ bản . Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính . Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin Hoàng Thanh Hoà 3 Mục tiêu môn học Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính phần mềm biểu diễn thông tin trong máy tính mạng cơ bản các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu hệ điều hành phần mềm ứng dụng tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin. Hoàng Thanh Hoà 4 1. Kiến thức cơ bản về máy tính Kiến thức về thông tin và cách xử lý thông tin trong máy tính. Phần cứng máy tính . Thông tin và xử lý thông tin. Thông tin. Dữ liệu Xử lý thông tin. Hoàng Thanh Hoà 6 Thông tin dữ liệu Thông tin là sự hiểu biết của con người về một sự vật sự việc hoặc một hiện tượng thông qua quá trình nghiên cứu trao đổi nhận xét học tập truyền thụ và cảm nhận. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu chữ viết chữ số hình ảnh âm thanh hoặc dạng tương tự. Hoàng Thanh Hoà 7 Xử lý thông tin Hoàng Thanh Hoà 8 . Phần cứng Là các thành phần của máy tính mà ta có thể thấy và chạm vào được. Hoàng Thanh Hoà 9 Phần cứng Phần cứng máy tính là các thiết bị có cấu trúc vật lý bao gồm tất cả các bộ phận bên ngoài và bên trong máy tính. Hoàng Thanh Hoà 10 Kiến trúc máy tính 05 Hoạt động chính của Máy tính - Nhập dữ liệu - Lưu dữ liệu - Kiểm soát các hoạt động bên trong máy tính - Xử lý dữ liệu theo yêu cầu của người dung - Báo kết quả Hoàng Thanh Hoà 11 Thiết bị nhập xuất Cho phép người dùng giao tiếp với máy tính Có ba loại thiết bị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    55    1    30-11-2023
84    39    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.