Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng - tình huống nghiên cứu siêu thị Vinmart - chi nhánh Kon Tum

Đề tài "Ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng - tình huống nghiên cứu siêu thị Vinmart - chi nhánh Kon Tum" xây dựng và kiểm định mô hình đánh giá ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại siêu thị Vinmart chi nhánh Kon Tum, từ đó rút ra các kiến nghị các giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng khi đến mua sắm tại Siêu thị trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    361    1    25-06-2024
3    448    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.