Bài giảng Quản trị quy trình kinh doanh: Chương 0 - Trần Thị Hương

Bài giảng "Quản trị quy trình kinh doanh: Chương 0 - Trần Thị Hương" nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các khái niệm, phương pháp và công cụ để hỗ trợ việc thiết kế, mô phỏng, phân tích, cải tiến, quản trị, và điều chỉnh các quy trình kinh doanh, nhờ đó tối thiểu hóa các chi phí và tối đa hóa các giá trị được tạo ra thông qua sự đánh giá liên tục tính hiệu lực và hiệu quả của các quy trình kinh doanh. | LOGO EM3300 QUẢN TRỊ QUY TRÌNH KINH DOANH BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BPM Dr. Tran Thi Huong Department of Business Administration School of Economics and Management SEM Hanoi University of Science and Technology HUST 1 Tại sao phải học BPM Mọi tổ chức cá nhân khi kinh doanh cần thực hiện các quy trình khác nhau Kiến trúc quy trình Strategic của một nhà bán buôn Management Logistics Suppliers Management Management Warehouse Demand Management Management Management processes Direct Sales Distribution procurement Marketing Service Core processes Indirect Finance IT HR procurement Support processes 4 Tất Cả Mọi Người Một Ai Đó Bất Kỳ Một Ai và Không Ai Cả. Vào một ngày nọ có một công việc quan trọng cần phải giải quyết. Tất Cả Mọi Người tin rằng Một Ai Đó sẽ làm việc này. Bất Kỳ Một Ai cũng có khả năng làm điều đó tuy nhiên công việc đã được hoàn thành bởi Không Ai Cả. Một Ai Đó cảm thấy rất tức giận bởi đó là công việc của Tất Cả Mọi Người. Tất Cả Mọi Người lại cho rằng Bất Kỳ Một Ai có thể làm được điều đó tuy nhiên việc Tất Cả Mọi Người sẽ không bao giờ làm việc được nhận ra bởi Không Ai Cả. Cuối cùng thì Tất Cả Mọi Người lại đổ lỗi cho Một Ai Đó khi mà một công việc mà Bất Kỳ Một Ai có thể làm được lại được hoàn thành bởi Không Ai Cả. Ví dụ về một quy trình xử lý đơn hàng Tại sao phải học BPM cont. Mọi tổ chức cá nhân khi kinh doanh cần thực hiện các quy trình khác nhau v Để triển khai các quy trình này cần sử dụng các nguồn lực nhân lực vật lực phát sinh chi phí và ảnh hưởng tới lợi nhuận v Nhiệm vụ của các nhà quản trị là phải liên tục cải tiến các quy trình để tối ưu hoá chi phí và lợi nhuận thứ tự thời gian và cách thức thực hiện các tác vụ trong quy trình v Các quy trình thường mang tính ngẫu nhiên không chắc chắn biến động không ngừng à Cần phải am hiểu về các quy trình để có thể cải tiến được à Các quy trình cần phải được thiết kế design chặt chẽ và định kì thiết kế lại re-design v CNTT là công cụ hữu hiệu trong quản trị và cải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.