Bài giảng Vật liệu học: Chương 1 - Cấu trúc tinh thể và sự hình thành

Bài giảng "Vật liệu học: Chương 1- Cấu trúc tinh thể và sự hình thành" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu tạo và liên kết nguyên tử; Sự sắp xếp các nguyên tử trong vật chất; Khái niệm về mạng tinh thể. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm được nội dung chi tiết nhé! | Mở đầu Khoa học vật liệu nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu Vật liệu là gì là các vật rắn có thể sử dụng để chế tạo các dụng cụ máy móc thiết bị xây dựng các công trình . 4 nhóm vật liệu chính VL kim loại Kim loại Ceramic Polymer và Composite 1 1- VL bán dẫn 4 2 2- VL siêu dẫn Composite 3- VL silicon Polymer Ceramic 4- VL polymer dẫn điện 3 Mở đầu tiếp theo Vai trò của vật liệu Đối tượng của vật liệu học cho chuyên ngành cơ khí nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất và cấu trúc của vật liệu Tính chất - cơ học cơ tính - vật lý lý tính - hóa học hoá tính - công nghệ và sử dụng Cấu trúc - nghiên cứu tổ chức tế vi - cấu tạo tinh thể Các tiêu chuẩn vật liệu TCVN Nga Mỹ Nhật Châu Âu Chương 1 Cấu trúc tinh thể và sự hình thành Cấu tạo và liên kết nguyên tử Cấu tạo nguyên tử các e chuyển động bao quanh hat nhân p n Các dạng liên kết trong chất rắn Liên kết đồng hoá trị hình thành do các nguyên tử góp chung điện tử hoá trị liên kết H2 Cl2 CH4 . . Liên kết có tính định hướng Liên kết ion hình thành do lực hút giữa các nguyên tố dễ nhường e hoá trị tạo ion dương với các nguyên tố dễ nhận e hoá trị tạo ion âm liên kết LiF . . Liên kết không có tính định hướng Liên kết kim loại hình thành do sự tương tác giữa các e tự do chuyển động trong mạng tinh thể là các ion dương Liên kết hỗn hợp hình thành do trong vật liệu tồn tại nhiều loại liên kết khi có sự góp mặt của nhiều loại nguyên tố Liên kết yếu do có sự tương tác giữa các phần tử bị phân cực Sự sắp xếp các nguyên tử trong vật chất Chất khí các nguyên tử phân tử chuyển động hỗn loạn Chất rắn tinh thể các nguyên tử có vị trí hoàn toàn xác định có trật tự gần và trật tự xa Chất lỏng có trật tự gần không có trật tự xa Chất rắn vô định hình các nguyên tử sắp xếp không có trật tự vô định hình Chất rắn vi tinh thể có cấu trúc tinh thể ở trạng thái cỡ hạt nano Khái niệm về mạng tinh thể Vì sao cần nghiên cứu về mạng tinh thể Tính chất vật liệu bị quyết đinh bởi cấu trúc của mạng tinh thể Tính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.