Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 4 - Trần Văn Hòe

Bài giảng "Kinh doanh thương mại quốc tế: Chương 4 - Trần Văn Hòe" được biên soạn với nội dung khái quát về thị trường sản phẩm; Thị trường các loại hàng hóa chủ yếu; Triển vọng thị trường toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây. | CHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NỘI DUNG . KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM . Khái quát và phân loại thị trường sản phẩm . Đặc trưng của thị trường sản phẩm . THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU . Thị trường hàng dệt - may . Thị trường giầy dép . Thị trường hàng thủy sản . Thị trường gạo . Thị trường sức lao động thế giới . Thị trường phần mềm thế giới . Thị trường dầu mỏ . TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU . Những vấn đề cơ bản của thị trường toàn cầu . Xu hướng vận động thị trường toàn cầu CHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC 1. Thị trường sản phẩm và đặc điểm của thị trường sản phẩm 2. Một số thị trường loại hàng hóa chủ yếu và các đặc điểm Thị trường dệt may và đặc điểm của thị trường dệt may Trên cơ sở nghiên cứu thị trường dệt may Anh chị hãy phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam 3. Triển vọng của thị trường toàn cầu CHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM . KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM . Khái quát và phân loại thị trường sản phẩm . Đặc trưng của thị trường sản phẩm CHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM . THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU . Thị trường hàng dệt - may Ngành dệt may là một ngành phát triển nhanh chóng và rất năng động. Đây là ngành sử dụng nhiều lao động vì thế chúng được coi là ngành Các sản phẩm dệt may là mũi nhọn của các nước có nguồn một trong những sản phẩm lao động dồi dào và giá rẻ. được bảo hộ chặt chẽ. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm rất phong phú và đa dạng. Nhu cầu Nhãn hiệu sản phẩm có này khác nhau ở những khối ý nghĩa rất to lớn trong S khách hàng tiêu dùng thuộc các việc lựa chọn và sử châu lục khác nhau dụng sản phẩm. Sản phẩm dệt - may mang tính thời trang rất cao do đó chu kỳ sản phẩm thường rất ngắn và những đổi mới cải tiến về mẫu mã kiểu dáng đóng vai trò quan trọng. CHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM . THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU . Thị trường giầy dép Mặt hàng giầy dép là mặt hàng sử dụng nhiều lao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    137    6    21-07-2024
20    90    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.