Bài giảng Giới thiệu Hóa sinh học

Bài giảng "Giới thiệu Hóa sinh học" được biên soạn với mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản Hóa sinh học về: vai trò, cấu tạo, tính chất của các hợp phần thực phẩm (nước, protein, gluxit, lipit, vitamin, chất màu, chất thơm); Chất xúc tác sinh học (enzym); Các đường hướng chuyển hóa chính của các hợp phần thực phẩm; Cơ sở hóa sinh của một số quá trình bảo quản, chế biến và ổn định chất lượng thực phẩm. | HÓA SINH BF3507 - 4 4-0-0-8 Chương trình Cử nhân Kỹ thuật thực phẩm Một vài thuật ngữ Dinh dưỡng Nutrition Bất cứ hợp chất nào được hấp thu và sử dụng trong xây dựng tế bào và được chuyển hóa thành năng lượng tế bào Thực phẩm Food Bất cứ hợp chất nào tiêu thụ và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể người Bất cứ hợp chất nào là nguồn dinh dưỡng có thể được chuyển hóa trao đổi-metabolism trong cơ thể người cung cấp năng lượng và xây dựng tế bào kích thích hoạt động thần kinh Chế độ ăn Diet Toàn bộ các thực phẩm được tiêu thụ cung cấp cho một người hoặc một nhóm người cụ thể Chế độ ăn cân bằng chế độ ăn phù hợp về lượng mọi chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe phát triển và hoạt động với một tỉ lệ cân đối Hóa sinh trong CNTP Sản Công ty phẩm Quá trình công nghệ Kiến thức quản trị Kiến thức quản trị công nghệ - Kinh tế công nghiệp Khoa học- Công nghệ - Quá trình công nghệ - Quản trị công ty - Kiểm soát quá trình - Hệ thống quản lý thực phẩm - Vận hành thiết bị - Marketing - Công đoạn sản xuất Kiến thức về sản phẩm - Luật thực phẩm - Chất lượng cảm quan - Giá trị dinh dưỡng - Độc tố thực phẩm - Vi sinh vật thực phẩm - Hóa sinh và hóa học thực phẩm Thành phần thực phẩm gồm hai phần Nước Nghiên cứu thành phần cấu trúc các phân tử tạo nên nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm Nghiên cứu các quá trình hóa học và tương tác của mọi thành phần sinh học và Hóa sinh trong không sinh học của thực phẩm thực phẩm Nghiên cứu các biến đổi hóa học xảy ra trong quá trình chế biến sản xuất và bảo quản thực phẩm Mục tiêu học phần Cung cấp kiến thức cơ bản Hóa sinh học về - vai trò cấu tạo tính chất của các hợp phần thực phẩm nước protein gluxit lipit vitamin chất màu chất thơm . - chất xúc tác sinh học enzym - các đường hướng chuyển hóa chính của các hợp phần thực phẩm - cơ sở hóa sinh của một số quá trình bảo quản chế biến và ổn định chất lượng thực phẩm. Kết quả mong đợi Nắm được cấu tạo tính chất chức năng và các nguyên tắc xác định các hợp chất hóa sinh Hiểu các biến đổi hóa sinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.