Báo cáo bài tập lớn Quản trị chiến lược: Phân tích chiến lược kinh doanh của Shopee

Báo cáo bài tập lớn Quản trị chiến lược "Phân tích chiến lược kinh doanh của Shopee" được thực hiện với nội dung gồm 3 phần. Phần 1: Cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh; Phần 2: Phân tích chiến lược kinh doanh của Shopee; Phần 3: Tổng kết. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé! | U T M H O U IE IL TA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI M O VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ .C - - ST U M H O EU .C I ST IL TA U H U IE IL TA U M H O U .C IE ST IL BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN TA U QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC H Đề tài U IE IL PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SHOPEE TA M Giảng viên Quang Chương O .C Nhóm 04 ST U Sinh viên M H O U Phạm Thị Dung 20192275 .C IE ST IL Phí Thị Ngọc Anh 20192270 TA U M H Đàm Thị Thu Trang O 20192308 U .C ST Chu Thị Thúy Hạnh 20192277 U M Thân Thị Kim Yến H 20192312 O U .C E HÀ NỘI-2021 LI ST I TA 1 U H U IE U T M H O U IE IL TA Mục lục M O .C ST U M H PHẦN I CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 3 O EU .C Khái niệm vai trò của chiến lược kinh doanh . 3 I ST IL TA Nội dung của chiến lược kinh doanh . 3 U H Xây dựng và lựa chọn chiến lược . 10 U IE Đánh giá chiến lược . 13 IL TA U PHẦN II PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SHOPEE . 17 M H O U KHÁI QUÁT VỀ SHOPEE . 17 .C IE ST IL PHÂN TÍCH SWOT CỦA SHOPEE . 17 TA U H - Điểm mạnh Strengths . 17 U IE - Điểm yếu Weaknesses . 18 IL TA - Cơ hội Opportunities . 18 M O - Thách thức Threats . 19 .C ST CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SHOPEE . 19 U M H Lợi thế cạnh tranh của Shopee . 19 O U .C IE Chiến lược marketing của Shopee . 24 ST IL TA PHẦN III KẾT LUẬN . 31 U M H O U .C ST U M H O U .C E LI ST I TA 2 U H U IE U T M H O U IE IL TA PHẦN I CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH M O Khái niệm vai trò của chiến lược kinh doanh .C ST -Khái niệm U Chiến lược kinh doanh là việc xác định các mục tiêu mục đích cơ bản dài hạn của M H doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các O EU .C nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này I ST IL -Vai trò của chiến lược kinh doanh TA U - Giúp doanh nghiệp định hướng cho hoạt động của mình trong tương lai thông H qua việc phân tích và dự báo môi trường kinh doanh. U IE - Giúp doanh nghiệp phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế của mình. IL - Giúp doanh nghiệp nắm bắt được các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    129    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.